:::

TAITRA รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย

TAITRA รวมรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เดินทางเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน (ภาพจากTAITRA)

TAITRA รวมรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เดินทางเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน (ภาพจากTAITRA)

TAITRA วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .. 63 สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ของประเทศไทย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 .ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เนื่องจากไทยเป็นตลาดส่งออกด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่สำคัญของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไต้หวันบุกตลาดไทย ทาง TAITRA จึงได้รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงดังกล่าว เพื่อนำซอฟต์พาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน ไปร่วมจัดแสดง พร้อมคว้าโอกาสธุรกิจ ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”


 

โดย TAITRA ระบุว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอะไหล่ ของอุตสาหกรรมชั้นนำที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในความเป็นจริงคือการผนวก งานแสดงเข้าไว้ด้วยกัน อันประกอบด้วย “อินเตอร์แมค” (Intermach) และ “ซับคอน” (Subcon) โดยในส่วนของ “อินเตอร์แมค” เป็นงานแสดงที่เน้นการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำเป็นหลัก ซึ่งตราบจนปัจจุบัน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 แล้ว สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมไปด้วย หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล อุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องจักรแปรรูปที่มีความแม่นยำสูง เป็นต้น ส่วน “ซับคอน” เน้นไปที่การนำเสนออุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่เป็นหลัก ซึ่งปีนี้ได้ก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 14 แล้ว โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในงานครั้งนี้ จำกัดเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ ที่ร่วมงานจัดแสดงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อสำแดงประสิทธิภาพในการจัดงานแสดงได้อย่างเต็มที่


 

นอกจากนี้ งานจัดแสดงครั้งนี้ยังได้กำหนดให้ โซลูชั่นการผลิตอัจฉริยะด้วยนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Integrated Solutions for Smart Manufacturing) เป็นไฮไลท์หลักประจำปี ซึ่ง TAITRA ได้จัดคูหาไต้หวันขึ้น ทั้งในโซนของงานอินเตอร์แมค และซับคอน สำหรับพื้นที่จัดแสดงในปี 2019 มีขนาดพื้นที่ 3.8 หมื่นตารางเมตร ดึงดูดผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดง ทั้งสิ้น 1,200 ราย และมีผู้ซื้อจากนานาประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 38,595 คน โดยในจำนวนนี้ การจับคู่ธุรกิจของงานซับคอน มียอดรวมสูงถึง 8,029 ครั้ง


 

TAITRA เผยว่า สถิติปี 2018 ประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกด้านเครื่องจักรกลที่ใหญ่เป็นอันดับ ของไต้หวัน และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ ของอาเซียน ประกอบกับอุตสาหกรรมการผลิตของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาค โดยเฉพาะกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่เขตปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ ค่อนข้างมีความสมบูรณ์พร้อม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดีทรอยต์แห่งซีกโลกตะวันออก” ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ต่างมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย