:::

ทุกหน่วยงานของไต้หวัน เตรียมพร้อมมาตรการรับมือกับ สถานการณ์ล่าสุดในอิหร่าน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เรียกประชุมสภาฯ ตามคำชี้แนะของปธน.ไช่ฯ เพื่อเตรียมการรับมือกับ สถานการณ์ล่าสุดในอิหร่าน (ทำเนียบประธานาธิบดี)

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เรียกประชุมสภาฯ ตามคำชี้แนะของปธน.ไช่ฯ เพื่อเตรียมการรับมือกับ สถานการณ์ล่าสุดในอิหร่าน (ทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 8.. 63

 

เพื่อรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา จากสถานการณ์ล่าสุดในอิหร่าน อย่างมีประสิทธิภาพ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจึงได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ .เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลาง โดยการประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ อาทิ ดัชนีตลาดหุ้นไต้หวัน อุปทานด้านพลังงาน การติดต่อและคุ้มครองชาวจีนโพ้นทะเล ที่พำนักอาศัยอยู่ในอิรัก อิหร่าน รวมถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน เป็นต้น อีกทั้งได้ระดมความคิดในการวางแผนมาตรการรับมือที่เหมาะสม ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ในภายภาคหน้า


 

นายหวงฉงเยี่ยน โฆษกทำเนียบประธานาธิบดี กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน ยังคงร้อนระอุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การชี้แนะของประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจึงได้มีการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อช่วงกลางวันของวันที่ .เพื่อร่วมจัดตั้งกลไกความมั่นคงของประเทศ อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจากการจับตาประเด็นและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างทันท่วงที ระหว่างการประชุมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทุกหน่วยงาน ต่างได้หารือกันถึงสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุด และร่วมวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ต่อกรณีสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ภาพรวมอุปทานด้านพลังงาน ตลอดจนการติดต่อและคุ้มครองชาวไต้หวัน ที่พำนักอยู่ในตะวันออกกลาง ทุกหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จะเร่งเตรียมแผนการรับมือล่วงหน้า สำหรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ในส่วนของสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน กระทรวงกลาโหมได้จับตาและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างหลักประกันด้านสันติภาพ ให้เกิดแก่สองฝั่งช่องแคบไต้หวันสืบต่อไป หลังเสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ จะนำเสนอรายงานการประชุมต่อ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้รับทราบด้วย


 

ทั้งนี้ ทำเนียบ ปธนแถลงว่า การประชุมครั้งนี้มีนายหลี่ต้าเหวย เลขาธิการสภาฯ รับหน้าที่เป็นประธานการประชุม ส่วนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ กรมความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐจีน เป็นต้น


 

นอกจากนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศเตือนการเดินทางท่องเที่ยว โดยชี้ว่า สหรัฐอเมริกาและอิหร่าน เกิดการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธในเขตแดนอิรัก ถึงแม้ว่าการขัดแย้งทางทหารครั้งนี้ จะยังไม่ครอบคลุมไปทั่วทั้งดินแดนของอิรัก แต่เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ทาง กต.ไต้หวันจึงได้ประกาศเตือนประชาชน หลีกเลี่ยงเดินทางไปท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจการค้าที่อิรัก หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) และอีวีเอแอร์ (EVA Air) ก็ได้ออกมาแถลงว่า เที่ยวบินที่บินระหว่างไต้หวัน – ยุโรป และพื้นที่เขตตะวันออกกลาง หรือเครื่องบินขนส่งสินค้า ต่างเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านน่านฟ้าอิหร่าน ทั้งนี้ เพื่อรับประกันความปลอดภัยด้านการบิน