:::

ปธน.ไช่ฯ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2

ปธน.ไช่อิงเหวิน (ขวา) และนายไล่ชิงเต๋อ (ซ้าย) ร่วมฉลองชัยชนะ จากการเลือกตั้งประธานาธิบดี สมัยที่ 15 เมื่อค่ำวันที่ 11 ม.ค. ณ กรุงไทเป

ปธน.ไช่อิงเหวิน (ขวา) และนายไล่ชิงเต๋อ (ซ้าย) ร่วมฉลองชัยชนะ จากการเลือกตั้งประธานาธิบดี สมัยที่ 15 เมื่อค่ำวันที่ 11 ม.ค. ณ กรุงไทเป

Taiwan Today วันที่ 11 ม.ค. 63
 
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 11 ม.ค. คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 15 และสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรือส.ส. สมัยที่ 10 ซึ่งผลปรากฎว่า หมายเลข 3 นางสาวไช่อิงเหวิน และนายไล่ชิงเต๋อ จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 8.17 ล้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.13 หมายเลข 2 นายหานกั๋วอวี๋ และนายจางสั้นเจิ้ง จากพรรคก๊กมนตั๋ง (KMT)  ได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 5.52 ล้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.61 และหมายเลข 3 นายซ่งฉู่อวี๋ และนางอวี๋เซียง จากพรรคพีเพิลเฟิรสต์ (PFP) ได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6.08 แสน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.3 จากผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้น.ส.ไช่อิงเหวิน ได้รับชัยชนะ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น แซงนำพรรค KMT ไปด้วยคะแนน 2.65 ล้าน
 

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งและเปิดหีบนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปี 2020 แล้ว ปธน.ไช่ฯ ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณประชาชนชาวไต้หวันในการตัดสินใจครั้งนี้ จากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คณะรัฐบาลของปธน.ไช่ฯ ได้ร่วมกันผลักดันไต้หวัน ไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนเป็นอย่างมาก
 

โดยปธน.ไช่ฯ ให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการปฏิรูปสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และเปี่ยมด้วยศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม และระบบการดูแลทางสังคมของไต้หวันในปัจจุบัน
 

ทั้งนี้ ปธน.ไช่ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงคะแนนเสียงของเหล่าประชาชนชาวไต้หวันในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่า ประชาชนทุกคนได้ให้ความสำคัญกับคุณค่าแห่งประชาธิปไตย และคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างยุติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติของไต้หวัน ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ของประชาคมโลก ไต้หวันจะดำเนินการสร้างคุณประโยชน์ในด้านความมั่นคง เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดแก่ภูมิภาคสืบไป
 

นอกจากนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังได้เน้นย้ำถึง ความมุ่งมั่นในการธำรงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน พร้อมเรียกร้องให้สองฝั่งช่องแคบไต้หวัน ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสันติภาพ ประชาธิปไตย และการเจรจา ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการลดช่องว่างด้านจิตใจระหว่างประชาชนสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต
 

ปธน.ไช่ฯ และนายไล่ชิงเต๋อ รองปธน.มีกำหนดการเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนในวันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2020 ณ กรุงไทเป พร้อมกันนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่ จะทำการคัดเลือกประธานสภานิติบัญญัติขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2020 ที่จะถึงนี้ต่อไป