:::

รมว.อู๋ฯทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของปธน.ไช่ฯ นำคณะฯเดินทางเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของ ปธน. Alejandro Eduardo Giammattei แห่งกัวเตมาลา

รมว.อู๋เจาเซี่ย (กลาง) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับ Mr. Alejandro Eduardo Giammattei (ขวา) ปธน.กัวเตมาลา และ Mr. Juan Orlando Hernandez (ซ้าย) ปธน. ฮอนดูรัส พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (ภาพจาก MOFA)

รมว.อู๋เจาเซี่ย (กลาง) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับ Mr. Alejandro Eduardo Giammattei (ขวา) ปธน.กัวเตมาลา และ Mr. Juan Orlando Hernandez (ซ้าย) ปธน. ฮอนดูรัส พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (ภาพจาก MOFA)

MOFA วันที่ 15 .. 63

 

นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันในการนำคณะตัวแทนรัฐบาลไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 .ที่ผ่านมา พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Alejandro Eduardo Giammattei และ Mr. Guillermo Castillo ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของกัวเตมาลา เนื่องในฐานะที่กัวเตมาลาเป็นประเทศพันธมิตรในอเมริกากลางของไต้หวัน ซึ่งในระหว่างการเยือนครั้งนี้ รมว.อู๋ฯ ได้เข้าร่วมหารือและพูดคุยสนทนากับ ปธนรอง ปธนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัวเตมาลา และสาธารณรัฐฮอนดูรัส ตามลำดับ รวมไปถึงคณะผู้แทนพิเศษของประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ซึ่งจากการร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้ ได้ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการทูต อันเป็นที่น่าพึงพอใจ


 

โดยในช่วงระหว่างการเยือนกัวเตมาลาของรมว.อู๋ฯ ในครั้งนี้ นอกจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน ปธน.ไช่ฯในการเข้าร่วมพิธีเข้ารับตำแหน่งของ ปธนและรอง ปธนคนใหม่ของกัวเตมาลาแล้ว ยังได้ร่วมหารือและพูดคุยสนทนากับ Mr. Alejandro Eduardo Giammattei ปธนคนใหม่ของกัวเตมาลา Mr. Jimmy Morales Cabrera ปธนที่เพิ่งพ้นวาระการดำรงตำแหน่งปธน.สมัยที่ผ่านมา Mr. Juan Orlando Hernandez ปธนแห่งฮอนดูรัส Mr. Hugo Velazquez รองปธน.แห่งปารากวัย ที่รับหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษมาร่วมงานในครั้งนี้ Mr. Patrick Faber รองนายกรัฐมนตรีแห่งเบลิซ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนพิเศษ เดินทางมาเข้าร่วมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีรอง ปธนคนใหม่ อดีตรอง ปธนสมัยที่ผ่านมา รมว.ต่างประเทศ และสมาชิกคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของกัวเตมาลา และ Mr. Denis Moncada รมว.ต่างประเทศของสาธารณรัฐนิการากัว เป็นต้น รวมไปถึงผู้แทนพิเศษจากประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน และมิตรประเทศต่างๆ โดยพวกเขาเหล่านี้ ต่างได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ปธน.ไช่ฯ ที่ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ ติดต่อกัน พร้อมยกย่องประชาชนชาวไต้หวัน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกาศให้ทั่วโลกประจักษ์ถึง จุดยืนอันหนักแน่น ในการธำรงรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยและเสรีภาพ ผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้


 

MOFA เผยว่า การเดินทางของรมว.อู๋ฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับกัวเตมาลาและฮอนดูรัส ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนพิเศษจากนานาประเทศ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทั่วโลกรู้จักกับไต้หวันมากขึ้น จึงนับได้ว่า การเดินทางไปเยือนประเทศพันธมิตรในครั้งนี้ ได้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจ