:::

โครงการ USR HUB ของ CJCU ลงพื้นที่สำรวจเมล็ดพันธุ์กาแฟในชุมชนอาข่า

นายซูเหวินปิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน และนายฟางเจิ้งหลุน (ซ้าย) ได้ให้คำชี้แนะแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ด้านเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟ (ภาพจาก CJCU)

นายซูเหวินปิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน และนายฟางเจิ้งหลุน (ซ้าย) ได้ให้คำชี้แนะแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ด้านเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟ (ภาพจาก CJCU)

CJCU วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .มหาวิทยาลัยฉางหลง (Chang Jung Christian University, CJCU) แถลงว่า โครงการบูรณาการทรัพากรข้ามประเทศ USR HUB ที่ดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) ของ CJCU ได้ติดต่อเชิญนายซูเหวินปิน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน นำนายจงเวิ่นเยี่ยน นักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของ CJCU เดินทางไปเยือนชุมชนอาข่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 .เพื่อลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศจากมุมสูง และถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟ


 

CJCU เผยว่า ในการเดินทางครั้งนี้ ได้เชิญนายฟางเจิ้งหลุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟ จนได้รับสมญานามว่า “เจ้าชายเมล็ดกาแฟแห่งภูเขาอาลีซาน” เดินทางไปด้วย เพื่อให้คำชี้แนะด้านการดูแลจัดการไร่กาแฟ และสอนเทคนิคการจัดการกับเมล็ดกาแฟก่อนการนำไปแปรรูป ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเริ่มจากการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก แนะนำวิธีการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญ อาทิ การตากเมล็ดกาแฟให้แห้ง การแปรรูปแบบเปียก (Wet Process) ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เรียนรู้จากการสัมผัสประสบการณ์จริง เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์กาแฟในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น


 

ผลผลิตของเมล็ดกาแฟในพื้นที่ จะถูกส่งต่อให้กับมูลนิธิ Beautifuk Gate for the disabled ของมาเลเซีย ในการช่วยสร้างแบรนด์เมล็ดกาแฟ และการส่งเสริมการตลาดเชิงวัฒนธรรม


 

นายซูเหวินปินกล่าวว่า พื้นที่แห่งนี้อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีผลผลิตเมล็ดกาแฟ ประมาณ หมื่นกิโลกรัมต่อปี ซึ่งชุมชนชาวอาข่าแห่งนี้มีทั้งหมด 60 ครัวเรือน ทุกครัวเรือนล้วนเพาะปลูกกาแฟ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบที่ผลิตได้ต่อปี มีจำนวนกว่า แสนเมล็ด ซึ่งเป็นผลผลิตที่ตากแห้งแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการคั่ว จากการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในภายภาคหน้า