:::

MOFA ขอบคุณรัฐสภายุโรปผ่าน 2 ญัตติที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน เรียกร้องให้สองฝั่งช่องแคบไต้หวัน อาศัยสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พร้อมกล่าวสนับสนุนไต้หวัน ในการเข้ามีส่วนร่วมในองค์การระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐสภายุโรปได้มีมติให้ผ่าน 2 ญัตติ ที่มีความเป็นมิตรต่อไต้หวัน (ภาพจาก CNA)

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐสภายุโรปได้มีมติให้ผ่าน 2 ญัตติ ที่มีความเป็นมิตรต่อไต้หวัน (ภาพจาก CNA)

MOFA วันที่ 16 ม.ค. 63

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐสภายุโรปได้จัดการประชุม ณ เมืองสทราซบูร์ ของประเทศฝรั่งเศส โดยในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้ “นโยบายด้านการต่างประเทศและความปลอดภัยร่วมกัน” (Common Foreign and Security Policy) และ “นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศร่วมกัน” (Common Security and Defence Policy) ซึ่งเนื้อหาในแผนปฏิบัติการ ได้อ้างอิงมาจากร่างญัตติ ที่ผ่านการลงมติจากคณะกรรมการกิจการด้านการต่างประเทศไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปี 2019 โดยมีสาระสำคัญคือ ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรป - เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงขอเรียกร้องให้พื้นที่ทางทะเลตะวันออก ทะเลจีนใต้ และสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน อาศัยสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พร้อมทั้งแสดงความวิตกต่อการที่รัฐเผด็จการต่างชาติ เข้าแทรกแซงการเลือกตั้งของประเทศอื่น ด้วยวิธีปล่อยข่าวเท็จและโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งคุกคามประชาธิปไตยในเอเชีย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวสนับสนุนไต้หวัน ให้เข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในองค์การระหว่างประเทศอีกด้วย


 

หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภานิติบัญญัติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 11 ม.ค. รัฐสภายุโรปได้ผ่าน 2 ญัตติข้างต้นด้วยเสียงเอกฉันท์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า EU ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในภูมิภาคและประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก กต.ไต้หวันจึงขอแสดงความยินดีและขอบคุณด้วยใจจริง


 

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม Mr. Michael GAHLER ประธานกลุ่มพันธมิตรไต้หวันในรัฐสภายุโรป และ Ms. Michaela Sojdrova รวมถึงสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นๆ ต่างได้ทยอยกันกล่าวชื่นชมการจัดการเลือกตั้งของไต้หวันกันอย่างเปิดเผย Mr. Michael GAHLER ร่วมแสดงความยินดีที่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของไต้หวัน ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตย เพียงไม่กี่ประเทศในเอเชีย ที่จัดการเลือกตั้งแบบเสรี สมควรที่ทุกประเทศจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ทางด้าน Ms. Michaela Sojdrova สมาชิกรัฐสภา ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับปธน. ไช่อิงเหวินที่ชนะการเลือกตั้งติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมยกย่องว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แรงกดดันจากจีนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ปธน. ไช่ฯ ยังคงยืนหยัดรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และไม่กระทำในสิ่งที่ถือเป็นการท้าทายกับจีน ตลอดจนนำพาไต้หวันไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ Ms. Michaela Sojdrova ยังได้ระบุถึง เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่า การที่ไต้หวันผ่าน “กฎหมายป้องกันการแทรกซึม” ถือเป็นการใช้วิธีตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อรับมือกับการแทรกแซกจากต่างชาติ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว สอดคล้องกับจุดยืนของ EU ในด้านการต่อต้านการแทรกแซงทางการเลือกตั้งจากต่างชาติ ในส่วนนี้ ไต้หวัน – EU จึงควรที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้แนบแน่นมากขึ้นต่อไป


 

ทั้งนี้ MOFA จะเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงลึกกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน รวมถึง EU เพื่อร่วมกันปกป้องคุณค่าแห่งประชาธิปไตยและเสรีภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคสืบไป