:::

โครงการUSR ของNHU เดินทางโปรโมทแนวคิด Slow City ในไทย

รศ.เย่เยว่เจียว (ซ้าย) และเลขาธิการคณบดี และคุณอนงค์ ทิพย์หาญ เจ้าของไร่ภูตะวันปายร่วมลงนามความตกลงระหว่างกัน (ภาพจาก NHU)

รศ.เย่เยว่เจียว (ซ้าย) และเลขาธิการคณบดี และคุณอนงค์ ทิพย์หาญ เจ้าของไร่ภูตะวันปายร่วมลงนามความตกลงระหว่างกัน (ภาพจาก NHU)

NHU วันที่ 13 .. 63

 

เมื่อวันที่ 13 .มหาวิทยาลัยหนานหัว (Nanhua University, NHU) ที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมืองเจียอี้ แถลงว่า ทางสถาบันได้ยึดมั่นดำเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชน (University Social ResponsibilityUSR) ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือชุมชนผลักดัน Slow Food ในพื้นที่ และเปิดหลักสูตร “Cittaslow” หรือการพัฒนาไปสู่การเป็น Slow City โดยมีแนวคิดพื้นฐานในการฝึกอบรมเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในชุมชน สร้างความเชื่อมโยงระดับนานาชาติกับประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายของการรักษาสภาพแวดล้อม ให้มีระบบนิเวศที่ยั่งยืน


 

NHU แถลงว่า รศเยี่ยเยว่เจียว ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยของ NHU ได้นำบรรดานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (The Master’s Program in Natural Healing Sciences) ที่ลงเรียนวิชา “วิทยาศาสตร์การอาหารแบบ Slow Food” เดินทางไปทัศนศึกษาที่ไทย ระหว่างวันที่ 7 – 12 .เพื่อโปรโมทแนวคิด Slow City ที่ทางสถาบันฯ มุ่งมั่นพัฒนามาเป็นเวลานาน

 

 

รศ.เย่ฯ กล่าวว่า การเดินทางนำคณะนักศึกษาเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างประเทศไทยในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์และแนวคิดต่างๆ มากมาย อาทิ ได้เรียนรู้แนวคิดการสอนของห้องเรียนการทำอาหาร รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุนไต้หวันและนักธุรกิจในพื้นที่ อีกทั้งยังได้เข้าพบนายเฉาเค้อเชียน ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สากล (หรือซื่อเจี้ยยื่อเป้าภายใต้ความช่วยเหลือของนายจางฉงหย่ง เจ้าของสวนหมูป่าปาย ตลอดจนได้ร่วมลงนามความตกลงกับคุณอนงค์ ทิพย์หาญเจ้าของไร่ภูตะวันปาย (Sunsight Organic Farmstay) อีกด้วย