:::

กต.ไต้หวันยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกนทัั้ง 25 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และนครดูไบ รวม 28 ประเทศ ให้อยู่ในระดับสีส้มตั้งแต่ 0 นาฬิกาของวันที่ 17 มี.ค. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา กต.ไต้หวันประกาศเตือนภัยการเดินทางไปยัง 28 ประเทศ/เขตพื้นที่เป็นสัญญาณไฟ “สีส้ม” โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เวลา 0 นาฬิกาของวันที่ 17 มี.ค. เป็นต้นไป พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวในช่วงนี้ (ภาพจาก MOFA)

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา กต.ไต้หวันประกาศเตือนภัยการเดินทางไปยัง 28 ประเทศ/เขตพื้นที่เป็นสัญญาณไฟ “สีส้ม” โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เวลา 0 นาฬิกาของวันที่ 17 มี.ค. เป็นต้นไป พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวในช่วงนี้ (ภาพจาก MOFA)

MOFA วันที่ 14 มี.. 63

 

เมื่อวันที่ 14 มี.ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ในภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะยอดผู้ป่วยยืนยันในประเทศแถบยุโรปมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 มี.ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดไต้หวันจึงได้ประกาศว่า นอกเหนือจากอิตาลีแล้ว กลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกน (Schengen Area) ทั้ง 25 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซสาธารณรัฐมอลตา สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส และราชรัฐลิกเตนสไตน์ รวมถึงสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และนครดูไบ รวมทั้งหมด 28 ประเทศ/เขตพื้นที่ ถูกยกระดับเตือนภัยการเดินทางเข้าไปยังประเทศข้างต้นเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่ 3 (เตือนภัย Warning) พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และหากประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดขั้นสูงตามข้อมูลข้างต้น ต้องทำการกักบริเวณเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเองเป็นเวลา 14 วัน


 

เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยให้กับมวลชน ตลอดจนรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว กต.ไต้หวันได้ประกาศเตือนภัยการเดินทางไป 28 ประเทศ/เขตพื้นที่ข้างต้นเป็นสัญญาณไฟ “สีส้ม” พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงนี้หากไม่จำเป็น


 

ขณะเดียวกัน ศูนย์บัญชาการฯ ยังได้ประกาศเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วันที่ 14 มี.เป็นต้นไป ทางการจะยกระดับเตือนภัยการเดินทางเข้าไปในประเทศดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นเป็นระดับที่ 1 (เฝ้าระวัง Watch) ได้แก่ สาธารณรัฐบัลแกเรีย โรมาเนีย สาธารณรัฐมอนเตเนโกร บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ สาธารณรัฐแอลเบเนีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย สาธารณรัฐคอซอวอ และสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่โดยรอบคาบสมุทรบอลข่านรวม 10 ประเทศ พร้อมทั้งย้ำเตือนให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปเยือนประเทศนั้นๆ ให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคระบาดตามกฎระเบียบของประเทศดังกล่าว สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศหรือเขตพื้นที่นั้นๆ ต้องเฝ้าระวังสุขภาพของตนอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 14 วัน


 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์บัญชาการฯ กต.ไต้หวันจึงได้ยกระดับเตือนภัยการเดินทางไป 10 ประเทศข้างต้นเป็นสัญญาณไฟ “สีเหลือง” พร้อมย้ำเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังความปลอดภัยในการเดินทางเป็นพิเศษ ตลอดจนเรียกร้องให้ทบทวนการเดินทางอีกครั้งในช่วงวิกฤตเช่นนี้


 

คำสั่งยกระดับเตือนภัยการเดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกนทั้ง 25 ประเทศ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และนครดูไบ เป็นระดับที่ จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เวลา นาฬิกาของวันที่ 17 มี.ตามเวลาในไต้หวันเป็นต้นไป สำหรับประเทศอื่นๆ จะดำเนินการหลังการประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยกต.ไต้หวันจะปรับระดับเตือนภัยการเดินทางไปประเทศแถบยุโรป ตามสถานการณ์การระบาดล่าสุดและตามคำแนะนำของศูนย์บัญชาการฯ ต่อไป ในตอนท้าย กต.ไต้หวันได้ย้ำเตือนให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปประเทศแถบยุโรปและตะวันออกกลางระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองระหว่างการเดินทาง หากประสบกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศได้โดยทันที