:::

กต.ไต้หวันประกาศตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. เป็นต้นไป ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาต เดินทางเข้าสู่ไต้หวัน

ในช่วงเช้าของวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินสือจง รมว.กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้ประกาศในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดว่า นับตั้งแต่เวลา 0 นาฬิกาของวันที่ 19 มี.ค. เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันจะห้ามเดินทางเข้าไต้หวัน โดยนายอู๋เจาเซี่ย (กลาง) รมว. ต่างประเทศได้กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากชาวต่างชาติที่ถือหนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจทางการทูต หนังสือรับรองการทำงานแล้ว ชาวต่างชาติทั่วไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ไต้หวันเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ต้องให้ความร่วมมือกับทางการในการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด (ภาพจาก CNA)

ในช่วงเช้าของวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินสือจง รมว.กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้ประกาศในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดว่า นับตั้งแต่เวลา 0 นาฬิกาของวันที่ 19 มี.ค. เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันจะห้ามเดินทางเข้าไต้หวัน โดยนายอู๋เจาเซี่ย (กลาง) รมว. ต่างประเทศได้กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากชาวต่างชาติที่ถือหนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจทางการทูต หนังสือรับรองการทำงานแล้ว ชาวต่างชาติทั่วไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ไต้หวันเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ต้องให้ความร่วมมือกับทางการในการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด (ภาพจาก CNA)

สำนักข่าว CNA วันที่ 18 มี.. 63

 

เมื่อวันที่ 18 มี.ที่ผ่านมา นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน หากไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) หนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจทางการทูต หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆที่สำคัญ แล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตอาณาของไต้หวัน ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในไต้หวัน ต้องให้ความร่วมมือกับศูนย์บัญชาการกลางฯ ในการปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในส่วนของระเบียบปฏิบัติจะปรับเปลี่ยนไปตามประกาศของศูนย์บัญชาการกลางฯ ต่อไป โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เวลา นาฬิกาของวันที่ 19 มี.ตามเวลาไต้หวันเป็นต้นไป สำหรับในต่างประเทศ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่เวลา นาฬิกาของวันที่ 19 มี.ตามเวลาในไต้หวัน เป็นต้นไป


 

นายเฉินสือจง ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไต้หวันมียอดผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ นายเฉินฯ จึงได้ประกาศว่า ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศ และหากประชาชนไต้หวันหรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวัน ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในไต้หวัน ก็ต้องทำการกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เวลา นาฬิกาของวันที่ 19 มี.เป็นต้นไป