:::

ไต้หวันยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรปตะวันออก รวม 20 ประเทศ และเขตพื้นที่ 3 รัฐในสหรัฐฯ เป็นระดับที่ 3

เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางศูนย์บัญชาการฯ ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยนายเฉินสือจง (กลาง) ได้ประกาศในงานแถลงข่าวว่า ไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 10 ราย (ภาพจาก CNA)

เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางศูนย์บัญชาการฯ ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยนายเฉินสือจง (กลาง) ได้ประกาศในงานแถลงข่าวว่า ไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 10 ราย (ภาพจาก CNA)

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด วันที่ 17 มี.. 63

 

เมื่อวันที่ 17 มี.ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดไต้หวันแถลงว่า นอกเหนือจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้ว ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียก็กำลังประสบกับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 อย่างรุนแรง ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย มีจำนวนรวมมากกว่าหมื่นราย และยังคงจะทวีคูณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้หลายประเทศได้ทยอยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมออกมาตรการป้องกันโรคระบาดและควบคุมการเข้าออกเมืองตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ในสหรัฐฯ นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะเช่นกัน เนื่องจากเล็งเห็นว่าประชาชนอาจได้รับความเสี่ยงในการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง ทางศูนย์บัญชาการฯ จึงตัดสินใจว่า นอกเหนือจากจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง ที่ถูกยกระดับเตือนภัยเป็นระดับที่ 3 (Warning - เตือนภัยแล้ว นับตั้งแต่เวลา นาฬิกาของวันที่ 19 มี.ตามเวลาในไต้หวันเป็นต้นไป จะเพิ่มการยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย 19 ประเทศ ยุโรปตะวันออก ประเทศ และ รัฐในสหรัฐอเมริกา เป็นระดับที่ ด้วยเช่นกัน

 

โดยรายชื่อประเทศตามภูมิภาคดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย

 

ภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ รวม 19 ประเทศ

 

ภูมิภาคยุโรปตะวันออก ได้แก่ สาธารณรัฐมอลโดวา

 

รัฐในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ รัฐวอชิงตัน รัฐนิวยอร์ก และรัฐแคลิฟอร์เนีย รวม รัฐ


 

ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการฯ ได้ย้ำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ นับตั้งแต่เวลา 16:00 ของวันที่ 17 มี.ตามเวลาในไต้หวันเป็นต้นไป ผู้โดยสารที่เช็คอินแล้วและอยู่ในระหว่างการเดินทาง ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพของตนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ทำการเช็คอิน หลังจากที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันแล้ว ต้องทำการกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันด้วย


 

นอกจากนี้ ทางการยังได้ระบุว่านอกจาก รัฐข้างต้นของสหรัฐฯ แล้ว รัฐอื่นๆ ในสหรัฐฯ ก็ได้ถูกยกระดับเตือนภัยการเดินทางเป็นระดับที่ (Alert – แจ้งเตือนพร้อมย้ำเตือนให้ประชาชนดำเนินมาตรการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยหลังจากเดินทางกลับสู่ไต้หวันแล้ว ต้องเฝ้าสังเกตการณ์สุขภาพของตนอย่างเข้มงวดเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน


 

ในวันที่ 17 มี.ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการฯ ประกาศแจ้งว่า ตราบจนวันที่ 16 มี.ไต้หวันมียอดผู้ป่วยยืนยัน รวม 77 คน โดยจากจำนวนทั้งหมดนี้ มี 27 รายเป็นผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อภายในประเทศ อีก 50 รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ สำหรับยอดผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคระบาดในครั้งนี้ ยังคงรักษายอดเดิมที่ ราย และมี 22 รายที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนผู้ป่วยที่เหลือมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังอยู่ในระหว่างการกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป