:::

ปี 2019 จักรยานไฟฟ้าของไต้หวันครองส่วนแบ่งตลาด ในสหภาพยุโรปเป็นอันดับ 1

New Southbound Policy。กระทรวงเศรษฐการแถลงว่า ปี 2019 รถจักรยานไฟฟ้าของไต้หวันสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปเป็นอันดับ1 ในภาพคือจักรยานไฟฟ้ายี่ห้อ Gogoro ของไต้หวัน (ภาพจาก CNA)
กระทรวงเศรษฐการแถลงว่า ปี 2019 รถจักรยานไฟฟ้าของไต้หวันสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปเป็นอันดับ1 ในภาพคือจักรยานไฟฟ้ายี่ห้อ Gogoro ของไต้หวัน (ภาพจาก CNA)

กระทรวงเศรษฐการ วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เผยแพร่จดหมายข่าว โดยระบุว่า ปี 2019 จักรยานไฟฟ้าของไต้หวันสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปเป็นอันดับ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญอันประกอบด้วย


 

1. สายการผลิตรถจักรยานราคาสูง ได้ย้ายรากฐานการผลิตกลับสู่ไต้หวัน ประกอบกับการผงาดขึ้นของจักรยานไฟฟ้า และในปี 2019 มูลค่าการผลิตจักรยานของไต้หวันทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันมีข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการแข่งขันในตลาดนานาชาติ ซึ่งไต้หวันเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น “อาณาจักรแห่งจักรยาน” แต่เนื่องจากหลายปีมานี้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากกระแสการให้บริการเช่ารถจักรยานไฟฟ้าแบบ Bike Sharing ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทำให้ยอดจำหน่ายของจักรยานแบบดั้งเดิมเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่ ในปี 2017 มูลค่าการผลิตจักรยานในภาพรวมลดลงกว่า 45,110 ล้านเหรียญไต้หวัน และนับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา เนื่องจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้ใช้นโยบายคุ้มครองทางการค้ากับจีน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไต้หวันทยอยย้ายฐานการผลิตจักรยานราคาสูงกลับสู่ไต้หวัน โดยได้เร่งสร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างการตลาดของแบรนด์สินค้า ประกอบกับการผงาดขึ้นของตลาดจักรยานไฟฟ้า จึงทำให้มูลค่าการผลิตจักรยานในปี 2019 มียอดรวมอยู่ที่ 64,990 ล้านเหรียญไต้หวัน นับเป็นสถิติสูงสุดในประวัติการณ์


 

2. การที่จักรยานไฟฟ้าเข้ามาแทนที่จักรยานทั่วไป ได้กลายเป็นตัวเร่งหลักที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของอุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวัน สืบเนื่องจากความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ทำให้จักรยานได้แปรฟังก์ชันจากการเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย มาเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการสัญจรในชีวิตประจำวัน


 

3. จักรยานไฟฟ้าของไต้หวันส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรปเป็นหลัก และผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ การส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป จึงเป็นผลให้มูลค่าการส่งออกขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2019 มูลค่าการส่งออกจักรยานไฟฟ้าของไต้หวันอยู่ที่ 860 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2015 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15 เท่า โดยตลาดส่งออกที่สำคัญของไต้หวันคือประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐฯ ในจำนวนนี้ เนเธอร์แลนด์ครองร้อยละ36.9 สหรัฐฯ ร้อยละ 20.3 ส่วนเยอรมนี ร้อยละ 6.7 ซึ่งรายชื่อข้างต้นนับเป็น อันดับแรกของประเทศส่งออกจักรยานไฟฟ้าของไต้หวัน


 

4. ปี 2019 จักรยานไฟฟ้าของไต้หวันสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปเป็นอันดับ ได้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เป็นผลอันเนื่องมาจากจักรยานไฟฟ้าของไต้หวันเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ประกอบกับนับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2019 เป็นต้นมา สหภาพยุโรปได้เรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping Duty, AD) และภาษีการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty, CVD) สำหรับจักรยานไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีน


 

5. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของชาวสหรัฐฯ และชาวยุโรป ในอนาคต ความต้องการของจักรยานไฟฟ้าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้หลายประเทศต่างทยอยใช้มาตรการปิดประเทศชั่วคราว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกจักรยานไฟฟ้าของไต้หวันหดตัวลงตั้งแต่เดือนมี..ที่ผ่านมา และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนเม.เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงกว่าร้อยละ 26.4 แต่หลังจากเดือนพ.ที่สถานการณ์โควิด – 19 เริ่มสงบลง หลายประเทศได้คลายล็อกมาตรการต่างๆ ประกอบกับประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ ต่างเร่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาขี่จักรยานแทนการโดยสารระบบขนส่งมวลชน พร้อมทั้งจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการของตลาดทยอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย