:::

ไต้หวันฟื้นฟูการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเกาะกวม

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 3 ก.ค. กต.ไต้หวันประกาศฟื้นฟูการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนไต้หวันในเกาะกวม ในภาพเป็นธงชาติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐฯ และเกาะกวม ที่ปลิวไสวลู่ลมอยู่ริมถนน ภาพนี้ถ่ายเมื่อครั้งที่ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แวะเยือนเกาะกวมของสหรัฐฯ ในปี 2017 (ภาพจาก CNA)
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. กต.ไต้หวันประกาศฟื้นฟูการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนไต้หวันในเกาะกวม ในภาพเป็นธงชาติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐฯ และเกาะกวม ที่ปลิวไสวลู่ลมอยู่ริมถนน ภาพนี้ถ่ายเมื่อครั้งที่ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แวะเยือนเกาะกวมของสหรัฐฯ ในปี 2017 (ภาพจาก CNA)

MOFA วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า ทางกระทรวงฯ ได้ร่วมหารือกับรัฐบาลสหรัฐฯ และได้รับอนุมัติให้ฟื้นฟู “สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำเกาะกวมแห่งสหรัฐอเมริกา” โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ


 

เนื่องจากปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร กต.ไต้หวันได้ตัดสินใจระงับการดำเนินการของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในเกาะกวมไปเมื่อปี 2017 แต่ต่อมาในปี 2018 งบประมาณของกต.ไต้หวันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ได้ยกระดับขึ้นเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก” อีกทั้งพิจารณาถึงความสำคัญของจุดยุทธศาสตร์ในประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น กต.ไต้หวันจึงตัดสินใจฟื้นฟูสำนักงานตัวแทนไต้หวันในเกาะกวมอีกครั้งในปี 2020


 

การฟื้นฟูสำนักงานตัวแทนไต้หวันในเกาะกวมครั้งนี้ จะสามารถเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้า และความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับภูมิภาคในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างไต้หวันและประเทศพันธมิตรในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ตลอดจนยกระดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปสู่ระดับพหุภาคี


 

ทั้งนี้ ไต้หวันและเกาะกวมมีการประสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิด กลุ่มธุรกิจของไต้หวัน อาทิ LIH PAO Construction Co.,Ltd. , Chung Kuo Insurance , First Commercial Bank , Asia Cement Corporation และสายการบิน China Airlines ต่างเข้าลงทุนในเกาะกวม นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยโรงพยาบาล Taiwan Adventist Hospital และโรงพยาบาล China Medical University Hospital ต่างได้ประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลในพื้นที่เกาะกวมอย่างใกล้ชิด การฟื้นฟูสำนักงานตัวแทนรัฐบาลไต้หวันในเกาะกวม จะสามารถกระตุ้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน รวมถึงสามารถให้บริการแก่นักธุรกิจไต้หวันที่เข้าลงทุนกิจการในพื้นที่ ตลอดจนให้บริการด้านกงสุลแก่นักท่องเที่ยวไต้หวันอีกด้วย


 

ในอนาคต สำนักงานตัวแทนไต้หวันในสหรัฐฯ จะเพิ่มเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วย กรุงวอชิงตัน นิวยอร์ก บอสตัน ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส แอ็ตแลนต้า ซีแอ็ตเติล ฮูสตัน ชิคาโก ฮาวาย เดนเวอร์ ไมอามี่ และเกาะกวม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ในเชิงลึกต่อไป