:::

ปธน.ไช่ฯ ให้การต้อนรับ Mr. Jordan Reeves ผอ. สำนักงานการค้าแคนาดาประจำกรุงไทเป

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Jordan Reeves ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าแคนาดาประจำกรุงไทเป (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Jordan Reeves ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าแคนาดาประจำกรุงไทเป (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ให้การต้อนรับ Mr. Jordan Reeves ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าแคนาดาประจำกรุงไทเป (Canadian Trade Office in Taipei) พร้อมกล่าวว่า ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยิ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่า ทั่วโลกต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยปธน.ไช่ฯ คาดหวังที่จะผลักดันไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership, CPTPP) และร่วมลงนาม “ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ” (Foreign Investment Promotion and Protection Agreement, FIPA) กับแคนาดา ทั้งนี้ เพื่อยกระดับพลังทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังเน้นย้ำว่า ไต้หวันจะประสานความร่วมมือกับแคนาดาและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันต่อไป เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยและเสรีภาพของโลก พร้อมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลกต่อไป


 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า ตลอด ปีที่ผ่านมาที่ Mr. Jordan เข้าดำรงตำแหน่งผู้แทนรัฐบาลแคนาดาในไต้หวัน ได้ให้ความช่วยเหลือในการกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างไต้หวัน แคนาดาอย่างกระตือรือร้น อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ยังได้เห็น Mr. Jordan ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว โดยได้แบ่งปันความคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไต้หวัน – แคนาดา


 

ปธน.ไช่ฯ ชี้ว่า ไต้หวันและแคนาดาเป็นประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน และร่วมแบ่งปันค่านิยมสากลร่วมกัน ประกอบด้วย เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน หลังจากที่กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกง ได้ผ่านการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการถาวรในสภาประชาชนแห่งชาติจีนแล้ว ไต้หวัน แคนาดา และประเทศที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยหลายประเทศ ต่างแสดงความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าว และจะจับตาดูสถานการณ์ในฮ่องกงอย่างใกล้ชิดต่อไป


 

ปธน.ไช่ฯ เน้นย้ำว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ไต้หวันได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการและแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน – ฮ่องกง” เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ฮ่องกงเป็นแห่งแรกในโลก ไต้หวันถือเป็นประเทศแนวหน้าที่ยึดมั่นในการปกป้องค่านิยมประชาธิปไตย ซึ่งพวกเราจะร่วมมือกับแคนาดาและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันต่อไป เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยและเสรีภาพของโลก พร้อมสร้างคุณประโยชน์ที่มากขึ้นให้กับประชาคมโลกต่อไป


 

นอกจากนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลแคนาดา ที่ได้ให้การสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศตลอดมา เมื่อเดือนมกราคมของปีนี้ Mr. Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีของแคนาดาได้ประกาศในที่ประชุมสภา โดยระบุว่า ตนสนับสนุนให้ไต้หวันเข้ามีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) อีกทั้งในปีนี้ สมาชิกรัฐสภาแคนาดากว่า 90 คนต่างให้การสนับสนุนไต้หวันในการเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในองค์การระหว่างประเทศ ผ่านการเรียกร้องต่อ Mr. Francois-Philippe Champagne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดา


 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวต่อไปว่า เขาคาดหวังที่จะเห็นไต้หวันและแคนาดาประสานความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้านอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 เช่นนี้ ยิ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่า ทั่วโลกต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเตรียมฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจโลกต่อไป


 

ท้ายนี้ ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ที่ Mr. Jordan เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในไต้หวัน ปธน.ไช่ฯ เชื่อว่า Mr. Jordan คงมีความผูกพันกับไต้หวันเป็นอย่างมาก พร้อมแสดงความคาดหวังว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เชื่อว่าจะสามารถเสริมสร้างให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – แคนาดา เป็นไปอย่างรุดหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม