:::

ก. เศรษฐการฯ ผลักดัน โครงการทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์แบบไร้คนขับ

New Southbound Policy。รถยนต์ไร้คนขับของบริษัท Kingwaytek Technology Co.,Ltd. มีกำหนดการดำเนินการทดสอบวิ่งบนถนนจริง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจางปิน (ภาพจาก Kingwaytek Technology Co.,Ltd.)
รถยนต์ไร้คนขับของบริษัท Kingwaytek Technology Co.,Ltd. มีกำหนดการดำเนินการทดสอบวิ่งบนถนนจริง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจางปิน (ภาพจาก Kingwaytek Technology Co.,Ltd.)

กระทรวงเศรษฐการ วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .กระทรวงเศรษฐการ (Ministry of Economic Affairs, MOEA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า เมื่อเข้าสู่สถานการณ์หลังโควิด – 19 การพัฒนาโอกาสธุรกิจในรูปแบบอัจฉริยะจะผงาดขึ้น การประยุกต์ใช้ยานยนต์ไร้คนขับจะกลายเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาทางสังคม ในช่วงที่ผ่านมา MOEA ได้ผลักดัน “โครงการทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์แบบไร้คนขับ” โดยจัดให้รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าแบบไร้คนขับ ทดลองวิ่งบนถนนจริงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วไต้หวัน อาทิ เขตนิคมอุตสาหกรรมจางปิน ถนนเลียบแม่น้ำอ้ายเหอในนครเกาสง และช่องเดินรถประจำทางในเขตซิ่นอี้ กรุงไทเป สวนวิทยาศาสตร์และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียวในเขตซาหลุน นครไถหนาน (Shalun Smart Green Energy Science City) รวมไปถึงเขตตั้นไห่ในนครนิวไทเป และเขตชิงผู่ในนครเถาหยวน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของไต้หวัน ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ สามารถขจัดปัญหาการวิ่งบนถนนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 .ปี 2019 MOEA ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ “โครงการทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์แบบไร้คนขับ” ซึ่งตราบจนเดือนมิ.ปี 2020 MOEA ได้อนุมัติข้อเสนอรวมทั้งสิ้น ฉบับของ บริษัท ประกอบด้วย Kingwaytek Technology Co.,Ltd. , Kaohsiung City Shipping Co.,Ltd. , Taiwan CAR Lab และ Lilee Systems โดยหลังจากนี้ เทศบาลในแต่ละพื้นที่และผู้ประกอบการจะเร่งประสานความร่วมมือด้านการทดสอบเทคโนโลยีไร้คนขับบนท้องถนนจริง ซึ่งในจำนวนนี้ มี รายการที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารประจำทางไร้คนขับ ส่วนอีกรายการเกี่ยวข้องกับเรือยนต์ไร้คนขับ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้นวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ 10 .ที่ผ่านมา MOEA ได้ประกาศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการทดสอบเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ โดยคาดหวังว่า จากการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการในการทดสอบยานยนต์ไร้คนขับบนถนนจริง จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไร้คนขับในประเทศ สร้างรูปแบบการบริหารและการให้บริการเชิงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 

Taiwan CAR Lab ได้ทำการทดสอบรถโดยสารประจำทางไร้คนขับบนถนนในเขตซิ่นอี้ กรุงไทเป เนื่องจากรถโดยสารประจำทางที่วิ่งให้บริการในกรุงไทเป กำหนดปิดให้บริการหลังเที่ยงคืนของทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทางกลับบ้านหลังจากเวลาดังกล่าว เทศบาลกรุงไทเปได้ประสานความร่วมมือกับ Taiwan CAR Lab ในการนำรถโดยสารประจำทางไร้คนขับ มาทดสอบวิ่งบนถนนจริงยามค่ำคืน โดยในช่วงแรก ได้วางแผนให้บริการรับส่งด้วยรถโดยสารประจำทางไร้คนขับ ในช่วงเวลาระหว่าง 00:30 – 02:30 ของทุกวัน พร้อมคาดหวังว่า ในอนาคตจะบรรลุเป้าหมายการให้บริการรถโดยสารประจำทางรูปแบบ 24 ชั่วโมงได้อย่างต่อเนื่อง


 

นอกจากนี้ ถนนเส้นนิคมอุตสาหกรรมจางปิน ได้จัดการทดสอบรถโดยสารประจำทางไร้คนขับโดยบริษัท Kingwaytek Technology Co.,Ltd. ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ ได้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารในจุดท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบท ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ การทดสอบในครั้งนี้ยึดการให้บริการในเส้นทางโรงงานเชิงท่องเที่ยวจางปินและศาลเจ้าเทียนโห้วที่ตั้งอยู่ในตำบลลู่กั่งเป็นหลัก เชื่อมจุดท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงเข้าด้วยกัน อาทิ พิพิธภัณฑ์สุขภาพบริษัทแบรนด์ (Brand's Health Museum) พิพิธภัณฑ์กระจก และโรงงานเชิงท่องเที่ยวที่ผลิตและจำหน่ายริบบิ้น เป็นต้น