:::

CECC ชี้แจง สถานการณ์การตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 และการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางจากไต้หวันกลับไทย

New Southbound Policy。CECC แถลงว่า เพื่อรับมือกับกรณีแรงงานชาวไทยถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังเดินทางกลับจากไต้หวัน บนเว็บไซต์ทางการของกรมควบคุมโรคไต้หวันได้อัปโหลดวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคระบาด ที่มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้ว 22 คลิป และได้จัดทำโปสเตอร์และโบรชัวร์เป็นฉบับภาษาไทย ทั้งหมด 13 ชุด และ 15 ชุดตามลำดับ ในภาพคือข้อควรระวังสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)
CECC แถลงว่า เพื่อรับมือกับกรณีแรงงานชาวไทยถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังเดินทางกลับจากไต้หวัน บนเว็บไซต์ทางการของกรมควบคุมโรคไต้หวันได้อัปโหลดวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคระบาด ที่มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้ว 22 คลิป และได้จัดทำโปสเตอร์และโบรชัวร์เป็นฉบับภาษาไทย ทั้งหมด 13 ชุด และ 15 ชุดตามลำดับ ในภาพคือข้อควรระวังสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ วันที่ 28 .. 63

 

ต่อกรณีเมื่อวันที่ 27 .ที่ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศว่า พบชาวไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากไต้หวันผู้หนี่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 28 .ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) ของไต้หวัน จึงได้แถลงว่า หลังจากที่ทางการไต้หวันได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่าแรงงานไทยรายนี้เป็นชายวัย 30 ปีเศษ เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2018 และได้เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ 21 .ที่ผ่านมา ในวันที่ 22 .มีอาการท้องเสีย แต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไม่มีไข้ และไม่มีความผิดปกติของประสาทการรับกลิ่นและรับรส หลังจากที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 เมื่อวันที่ 25 .ในไทย ผลการตรวจเป็นบวก หลังจากที่หน่วยงานสาธารณสุขของไต้หวันได้ทำการตรวจสอบแหล่งที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น จึงได้รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ต้องติดตามอาการทั้งหมด 189 คน ประกอบด้วย ผู้สัมผัสใกล้ชิดในเขตหอพัก 18 คน ผู้สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ทำงาน 11 คน และพนักงานในบริษัทรวม 160 คน


 

CECC ชี้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยรายนี้พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวัน ขอบเขตการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะจำกัดเฉพาะในสถานที่ทำงานและหอพักซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือเป็นหลัก ตราบจนปัจจุบัน หน่วยงานสาธารณสุขไต้หวันได้ทำการรวบรวมรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าวได้ทั้งหมด 29 คน ซึ่งได้ทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด - 19 ไปเมื่อวันที่ 27 .ในจำนวนนี้ 18 คนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดในเขตหอพัก ซึ่งทางการได้กำหนดให้เป็นบุคคลที่ต้องทำการแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ โดยในจำนวนนี้มี รายที่มีอาการไอและน้ำมูกไหลมาตั้งแต่วันที่ 25 .ซึ่งขณะนี้ถูกส่งไปกักตัวอยู่ในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันโรค และคาดว่าจะครบกำหนดการแยกกักตัวในวันที่ ..นี้ นอกจากนี้ผู้สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ทำงาน 11 คน ล้วนไม่พบอาการผิดปกติใดๆ จึงจัดให้เป็นผู้ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการด้วยตัวเอง ขณะนี้ทางหน่วยงานไต้หวันได้ทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วทั้งหมด 29 คน ในจำนวนนี้ 28 คนล้วนมีผลเป็นลบ ส่วนอีก คนกำลังรอผลการตรวจCECC แถลงว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ทางการได้ทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 ให้กับพนักงานในบริษัท ทั้งหมด 160 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 .ซึ่งทั้ง 160 คนนี้ล้วนไม่มีอาการต้องสงสัยแต่อย่างใด


 

CECC ระบุว่า เพื่อรับมือกับกรณีแรงงานไทยถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังจากที่เดินทางกลับจากไต้หวัน บนเว็บไซต์ทางการของกรมควบคุมโรคไต้หวันได้อัปโหลดวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคระบาดที่มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้ว 22 คลิป และได้จัดทำโปสเตอร์และโบรชัวร์เป็นฉบับภาษาไทย ทั้งหมด 13 ชุด และ 15 ชุด ตามลำดับ จึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนดาวน์โหลดนำไปประยุกต์ใช้ได้ CECC ขอย้ำเตือนว่า ประชาชนควรรักษาความสะอาดมือและมารยาทในการไอหรือจามอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมในระหว่างที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานได้ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา