:::

ทำเนียบปธน.และกต.ไต้หวัน แสดงความยินดีและขอต้อนรับการเดินทางมาเยือนของรมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ และคณะตัวแทน

New Southbound Policy。ทำเนียบประธานาธิบดีแสดงความยินดีต้อนรับต่อ การเดินทางมาเยือนของ Mr. Alex Azar II รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ และคณะตัวแทน ในเร็ววันนี้ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)
ทำเนียบประธานาธิบดีแสดงความยินดีต้อนรับต่อ การเดินทางมาเยือนของ Mr. Alex Azar II รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ และคณะตัวแทน ในเร็ววันนี้ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ .. 63

 

ต่อกรณีที่ Mr. Alex Azar II รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์องสหรัฐอเมริกาและคณะตัวแทน มีกำหนดการเดินทางมาเยือนไต้หวันในเร็ววันนี้ เมื่อวันที่ .ทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้แสดงความยินดีและขอต้อนรับอย่างจริงใจ โดยในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันจะให้การต้อนรับ Mr. Alex และคณะตัวแทนด้วยตนเอง


 

Ms. Kolas Yotaka โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีกล่าวว่า Mr. Alex รมว.สาธารณสุขของสหรัฐฯได้ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างหนักแน่นมาเป็นเวลาช้านาน หลังจากที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ก็ได้สนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ “องค์การอนามัยโลก” (WHO) อย่างเป็นรูปธรรมเสมอมา นอกจากนี้ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) Mr. Alex ได้ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ติดต่อประสานความร่วมมือกับไต้หวัน การเดินทางมาเยือนของ Mr. Alex ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ แล้ว พวกเรายังคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไต้หวัน – สหรัฐฯ จะเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนในเชิงลึกภายใต้พื้นฐานที่มีอยู่เดิม ตลอดจนร่วมกันธำรงรักษาค่านิยมที่มีร่วมกัน ประกอบด้วย ประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น


 

เมื่อวันที่ .กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า Mr. Alex มีกำหนดการนำคณะตัวแทนเดินทางมาเยือนไต้หวันในเร็ววันนี้ โดยในระหว่างนั้น นอกจากจะเข้าพบคารวะปธน.ไช่อิงเหวินแล้ว ก็ตั้งใจที่จะเข้าพบปะกับนายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงาการต่างประเทศ นายเฉินสือจง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไต้หวัน เสริมสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์และการป้องกันโรคระบาดระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ให้เกิดความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น


 

Mr. Alex เป็นมิตรสหายที่ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างหนักแน่นมาเป็นเวลาช้านาน หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี ท่านได้สนับสนุนไต้หวันให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ WHO พร้อมให้การสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมในกิจการด้านสาธารณสุขทั่วโลกในเวทีการประชุมนานาชาติและ “การประชุมสมัชชาอนามัยโลก” (WHA) นอกจากนี้ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 Mr. Alex ยังได้ให้การชื่นชมยอมรับ “รูปแบบไต้หวัน” ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ด้านการป้องกันโรคระบาดให้ทั่วโลกอย่างเปิดเผย กต.ไต้หวันขอแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของ Mr. Alex ด้วยใจจริง