:::

นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “ร่วมเผยแพร่เสน่ห์แห่งตำนานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ไต้หวัน” เปิดฉากขึ้นแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. เป็นต้นไป

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 14 พ.ย. แขกผู้มีเกียรติและคณะการแสดงต่างถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิด (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. แขกผู้มีเกียรติและคณะการแสดงต่างถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิด (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ 
โครงการว่าด้วยการฝึกอบรมทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และโรดโชว์โปรโมทศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ” ได้วางแผนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างปี 2020 – 2021 ภายใต้หัวข้อที่ยึดเรื่องราวในตำนานพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยประยุกต์ใช้หัวข้อ “เสน่ห์แห่งตำนานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นจุดเชื่อมโยงหลัก

♦ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสัมผัสกับเรื่องราวตำนานพื้นบ้าน มีตำนานรามเกียรติ์ของไทยรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย

.
-------------------------------------------
กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 16 พ.. 63

 

งานแถลงข่าวและพิธีเปิดนิทรรศการผลงานขนาดย่อมของกิจกรรมฝึกอบรมวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2020 ภายใต้ชื่อ “ร่วมเผยแพร่เสน่ห์แห่งตำนานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ไต้หวัน” ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ศิลปะแห่งชาติไถหนาน (National Tainan Living Art Center) เมื่อวันที่ 14 .โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดการจัดขึ้นจนถึงวันที่ 13 ..

 

โครงการว่าด้วยการฝึกอบรมทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และโรดโชว์โปรโมทศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ” ที่จัดโดยศูนย์ศิลปะแห่งชาติไถหนาน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ได้วางแผนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างปี 2020 – 2021 ภายใต้หัวข้อที่ยึดเรื่องราวในตำนานพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยประยุกต์ใช้หัวข้อ “เสน่ห์แห่งตำนานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นจุดเชื่อมโยงหลัก โดยตลอดทั้งปี 2020 นี้ ทางหน่วยงานได้ทยอยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประชุมสัมมนาว่าด้วยศิลปวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสัมผัสกับเรื่องราวตำนานพื้นบ้าน การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างสรรค์หนังสือภาพในแบบฉบับไทยและอินโดนีเซีย และการฝึกซ้อมระบำเลกองของเกาะบาหลีในอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึกอบรมในปีนี้มีกำหนดการจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 14 .จนถึงวันที่ 13 ..

 

ทั้งนี้ นิทรรศการจัดแสดงผลงานขนาดย่อมนับเป็นการย้อนรำลึกห้วงเวลาของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างสรรค์หนังสือภาพและการสัมผัสประสบการณ์เรื่องราวในตำนาน ที่ได้จัดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างสรรค์หนังสือภาพได้แบ่งออกเป็นภาคภาษาอินโดนีเซียและภาคภาษาไทย ในจำนวนนี้ นางหลินซูถิง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และนางหลี่หมื่นอวี้ อาจารย์ภาคภาษาไทย ต่างร่วมแบ่งปันเรื่องราวของตัวละครหนุมานในตำนานรามเกียรติ์ พร้อมรวบรวมนำเอาผลงานของบรรดาผู้เรียนมาทำการจัดแสดงภายในงานร่วมด้วย

 

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสัมผัสกับเรื่องราวตำนานพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น หัวข้อ โดยในจำนวนนี้มีตำนานรามเกียรติ์ของไทยรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อบรรลุภารกิจการฝึกอบรมทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม นางหงชวงจวิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน ได้นำบรรดานักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาซุ่ยซ่างในเมืองเจียอี้ ร่วมสร้างสรรค์หน้ากากของตัวละครต่างๆ ในเรื่องรามเกียรติ์

 

.วัฒนธรรมแถลงว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจในเรื่องราวตำนานพื้นบ้านของแต่ละประเทศแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของไต้หวันและนานาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น