:::

สนง. พัฒนาการค้าไต้หวันรุกขยายตลาดเข้าสู่ไทยผ่านโครงการ WOW! Taiwan

New Southbound Policy。เมื่อช่วงที่ผ่านมา CDRI ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไต้หวัน – ไทยแบบตัวต่อตัว ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคีระหว่างไต้หวัน - ไทย (ภาพจาก CDRI)
เมื่อช่วงที่ผ่านมา CDRI ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไต้หวัน – ไทยแบบตัวต่อตัว ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคีระหว่างไต้หวัน - ไทย (ภาพจาก CDRI)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์ไต้หวันรุกขยายตลาดเข้าสู่ไทย ฝ่ายการตลาดแห่งสำนักงานพัฒนาการค้าไต้หวันได้เร่งผลักดันโครงการ WOW! Taiwan Project 
อย่างเต็มกำลัง ซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ปี 2020 ได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย – ไต้หวันแบบตัวต่อตัว ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเร่งผลักดันให้กลุ่มธุรกิจ i-HORECA ของไต้หวันประสบความสำเร็จในการตีตลาดเข้าสู่ไทยภายใต้สถานการณ์โควิด – 19

♦ อุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจ HORECA นำมาซึ่งความต้องการของสินค้าและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบอัจฉริยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะผลักดันแบรนด์ไต้หวันเข้าสู่ตลาดไทย


♦ ไต้หวันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ “การหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง” จะนำโอกาสใหม่ทางธุรกิจมาสู่ตลาดไทยในยุคหลังโควิด – 19 
-------------------------------------------
CDRI วันที่ 20 .. 63

 

เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์ไต้หวันรุกขยายตลาดเข้าสู่ไทย เร่งวางรากฐานทางภาคอุตสาหกรรมในยุคหลังโควิด – 19 ฝ่ายการตลาดแห่งสำนักงานพัฒนาการค้าไต้หวัน (Commerce Development Research Institute, CDRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการผลักดัน “โครงการรุกขยายตลาดและพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ของกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เร่งผลักดันโครงการ WOW! Taiwan Project อย่างเต็มกำลัง ซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ปี 2020 ได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย – ไต้หวันแบบตัวต่อตัว ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเร่งผลักดันให้กลุ่มธุรกิจ i-HORECA ของไต้หวันประสบความสำเร็จในการตีตลาดเข้าสู่ไทยภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำคณะผู้ประกอบการโรงแรมและกิจการร้านอาหารของไต้หวันรวม 15 บริษัทเข้าร่วมโปรโมทสินค้าและบริการสู่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ระหว่างผู้ประกอบการของสองประเทศอีกด้วย

 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีความเจริญเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมา โรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารมีอัตราการขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน จากรายงานของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระบุว่า โอกาสทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ HORECA ในไทยมีมูลค่ากว่า ล้านล้านบาท ประกอบกับตลอดหลายปีมานี้ รัฐบาลไทยได้เร่งผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยอุตสาหกรรมประเภทนี้นำมาซึ่งความต้องการของสินค้าและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบอัจฉริยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะผลักดันแบรนด์ไต้หวันเข้าสู่ตลาดไทย ถึงแม้ว่าในปีนี้ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แต่ผลสัมฤทธิ์ด้านการสกัดกั้นโรคระบาดของไทย กลับสามารถขึ้นครองอันดับ ของโลก โดยขณะนี้รัฐบาลท้องถิ่นกำลังเร่งวางมาตรการในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด – 19 โดยไต้หวันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ “การหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง” จะนำโอกาสใหม่ทางธุรกิจมาสู่ตลาดไทยในยุคหลังโควิด – 19 

 

WOW! Taiwan i-HoReCa ในครั้งนี้ นับเป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการรุกขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ภายใต้ชื่อ WOW! Taiwan ที่ผลักดันโดยฝ่ายการตลาดของ CDRI เท่านั้น จากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรุกขยายตลาด อาทิ การเจรจากับผู้ประกอบการโรงแรมและกิจการร้านอาหารของไทย การประเมินและตรวจสอบสินค้า และการจับคู่ธุรกิจระหว่างไต้หวัน – ไทย นอกจากจะเป็นการยกระดับการมองเห็นแบรนด์ไต้หวันในเวทีนานาชาติแล้ว ยังสามารถบรรลุประสิทธิผลในด้านการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไต้หวัน – ไทยอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่งมอบความช่วยเหลือในยามลำบาก เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทยในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการก้าวเข้าสู่ยุคหลังโควิด – 19 ต่อไป