:::

กต.ไต้หวันมอบหมายสมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย จัดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ – นักศึกษาอินเดียกับความเป็นผู้ชี้ช่องทางการตลาด”

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันมอบหมายสมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย จัดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ – นักศึกษาอินเดียกับความเป็นผู้ชี้ช่องทางการตลาด” (ภาพจาก MOFA)
กต.ไต้หวันมอบหมายสมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย จัดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ – นักศึกษาอินเดียกับความเป็นผู้ชี้ช่องทางการตลาด” (ภาพจาก MOFA)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กต.ไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไต้หวันที่มีแผนการรุกขยายตลาดเข้าสู่อินเดียอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวบรวมบุคลากรชาวอินเดียที่เพรียบพร้อมไปด้วยทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมของสองประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการไต้หวันในการรุกขยายตลาดอินเดีย

♦ อินเดียเป็นดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยโอกาส สำหรับนักศึกษาชาวอินเดียแล้ว ไต้หวันเป็นที่ที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสในการสร้างความฝันให้เป็นความจริง ซึ่งนโยบายภาครัฐของทั้งสองประเทศต่างก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ โดยนักศึกษาอินเดียแสวงหาโอกาสอันหลากหลายในการศึกษาต่อยังต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ประกอบการไต้หวันก็ต้องแสวงหาโอกาสในการตีตลาดเข้าสู่ตลาดอินเดีย

♦ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมทั่วโลก กต.ไต้หวันจะดำเนินการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่อินเดียให้กับผู้ประกอบการไต้หวันต่อไป
-------------------------------------------
MOFA วันที่ 25 พ.ย. 63

 

ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบหมายให้สมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย (Taiwan India Business Association) จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ – นักศึกษาอินเดียกับความเป็นผู้ชี้ช่องทางการตลาด” (New Southbound Policy – Indians Students as Market Navigators) ณ สถาบันการทูตและการต่างประเทศแห่งไต้หวัน โดยนายเถียนจงกวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายไต้กั๋วหลัน (Gourangalal Das) ผู้อำนวยการใหญ่ สมาคมอินเดีย-ไทเป (India Taipei Association) ต่างเข้าร่วมกล่าวปราศรัยในงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวม 70 คน บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างคึกคัก และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

 

รมช.เถียนฯ ชี้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กต.ไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไต้หวันที่มีแผนการรุกขยายตลาดเข้าสู่อินเดียอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวบรวมบุคลากรชาวอินเดียที่เพรียบพร้อมไปด้วยทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมของสองประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการไต้หวันในการรุกขยายตลาดอินเดีย พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพทั้งในไต้หวันและอินเดีย ตามเป้าหมายของการสร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

 

โดยนายไต้ฯ อธิบายว่า อินเดียเป็นดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยโอกาส สำหรับนักศึกษาชาวอินเดียแล้ว ไต้หวันเป็นที่ที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสในการสร้างความฝันให้เป็นความจริง ซึ่งนโยบายภาครัฐของทั้งสองประเทศต่างก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ โดยนักศึกษาอินเดียแสวงหาโอกาสอันหลากหลายในการศึกษาต่อยังต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ประกอบการไต้หวันก็ต้องแสวงหาโอกาสในการตีตลาดเข้าสู่ตลาดอินเดีย ทำให้ตนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างไต้หวัน - อินเดียได้อย่างราบรื่น

 

นายโอวจิ้นเต๋อ นายกสมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการชาวไต้หวันและตัวแทนนักศึกษาชาวอินเดียในไต้หวัน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยคาดหวังว่า นักศึกษาชาวอินเดียจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ในอนาคตทางสมาคมฯ จะสร้างแพลทฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไต้หวันและนักศึกษาอินเดียในไต้หวัน ในกาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงลึกต่อไป

 

การประชุมในครั้งนี้มีนายองเหวินฉี รองนายกสมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย และอดีตผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำอินเดีย ทำหน้าที่เป็นผุ้ดำเนินรายการ โดยได้เชิญศ.หวังเหว่ยจง จากสถาบันการศึกษาภาควิชาทั่วไป (Center for General Education) แห่งมหาวิทยาลัยชิงหัว (National Tsing Hua University, NTHU) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรชาวอินเดีย และนายหูกั๋วข่าย รองกรรมผู้จัดการใหญ่บริษัท Karma medical ซึ่งทำงานคลุกคลีกับตลาดอินเดียมาเป็นเวลานาน มาร่วมบรรยาย โดยทั้งสองท่านได้แบ่งปันประสบการณ์จากมุมมองทั้งทางวิชาการและจากผู้ประกอบการชาวไต้หวัน ว่าจะสามารถดึงดูดให้นักศึกษาชาวอินเดียเข้าร่วมเป็นทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อร่วมพัฒนาตลาดในอินเดียได้อย่างไร

 

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมทั่วโลก กต.ไต้หวันจะดำเนินการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่อินเดียให้กับผู้ประกอบการไต้หวันต่อไป โดยหวังว่า จากการประชุมในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไต้หวันและนักศึกษาชาวอินเดียสามารถร่วมมือกันในการขยายตลาดเข้าสู่อินเดีย เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมของไต้หวันแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาสู่นานาชาติในยุคหลังโควิด – 19 ตลอดจนส่งเสริมให้ไต้หวันมีบทบาทสำคัญในการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโด - แปซิฟิกต่อไป