:::

ปธน.สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สนทนากับว่าที่ปธน. คนใหม่ของสาธารณรัฐปาเลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

New Southbound Policy。ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พูดคุยหารือกับ Surangel Whipps, Jr. ว่าที่ปธน. คนใหม่ของสาธารณรัฐปาเลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ภาพจากทำเนียบปธน.)
ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พูดคุยหารือกับ Surangel Whipps, Jr. ว่าที่ปธน. คนใหม่ของสาธารณรัฐปาเลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ภาพจากทำเนียบปธน.)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ปธน. Whipps ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ พร้อมคาดหวังที่จะขยายความร่วมมือ พร้อมเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างไต้หวัน – ปาเลาในเชิงลึกต่อไป

♦ ปธน
.ไช่ฯ เป็นเพียงผู้นำประเทศเพียงประเทศเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐปาเลา

♦ ปธน.ไช่ฯ ได้มอบหมายให้นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษ นำคณะตัวแทนเดินทางเยือนปาเลาเพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอันทรงเกียรติในครั้งนี้แทนตน

♦ การแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด – 
19 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยไต้หวันได้มีการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ เชื่อว่ารูปแบบนี้จะสามารถสร้างหลักประกันทางสุขภาพและสวัสดิการให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศได้
-------------------------------------------
ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 12 .. 64

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 .ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้สนทนากับ Surangel Whipps, Jr. ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐปาเลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยปธน.ไช่ฯ นอกจากจะร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ปธน. Whipps ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้ว ยังคาดหวังที่จะขยายความร่วมมือ พร้อมเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างไต้หวัน – ปาเลาในเชิงลึกต่อไป

 

สาธารณรัฐปาเลา ประเทศพันธมิตรของไต้หวันในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ .ปี 2020 ที่ผ่านมา โดย Surangel Whipps ผู้สมัครรับเลือกตั้งปธนในครั้งนี้ ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นเกือบร้อยละ 60 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นปธนคนใหม่ของปาเลา พร้อมเตรียมเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 .นี้

 

ในระหว่างการสนทนา ปธน.ไช่ฯ ได้แสดงความยินดีกับว่าที่ปธน. Whipps และว่าที่รองปธน. Uduch Senior พร้อมกล่าวว่า เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของทั้งสองท่านนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – ปาเลาจะเพิ่มความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายใต้พื้นฐานที่มีอยู่เดิมอย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังระบุว่า ในฐานะที่ตนเป็นเพียงผู้นำประเทศเพียงประเทศเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐปาเลา ปธน.ไช่ฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก แต่เนื่องจากติดภารกิจภายในประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ คาดหวังให้ฝ่ายรัฐบาลปาเลาเข้าใจและให้อภัย โดยปธน.ไช่ฯ ได้มอบหมายให้นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษ นำคณะตัวแทนเดินทางเยือนปาเลาเพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอันทรงเกียรติในครั้งนี้แทนตน พร้อมนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังได้แสดงความคาดหวังที่ต้องการจะเดินทางเยือนปาเลาที่เปี่ยมด้วยความงดงามอีกครั้ง หลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด – 19 สงบลง

 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – ปาเลาเป็นไปอย่างแนบแน่นและมั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการเกษตร การแพทย์ พลังงานสะอาด และการศึกษา โดยทั้งสองประเทศเป็นมิตรแท้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐของปาเลายังร่วมเป็นกระบอกเสียงให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างหนักแน่น ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภายใต้บริบทของโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามต่อทั่วโลกในครั้งนี้ ปธน.ไช่ฯ รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่ารัฐบาลปาเลาวางมาตรการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปาเลาไม่พบผู้ป่วยยืนยันภายในประเทศเลยแม้แต่คนเดียว ประชาชนชาวไต้หวันต่างก็รู้สึกยินดีไปพร้อมกับปาเลาด้วยเช่นกัน

 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาที่ไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลาในการสกัดกั้นโรคระบาด ปธน.ไช่ฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก และยินดีเป็นอย่างมากในการบริจาคเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาดอย่างหน้ากากอนามัยและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองให้กับประชาชนปาเลา พร้อมเปิดให้ผู้ที่ต้องการเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่ไต้หวันได้ผ่านการโดยสารเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ นอกจากนี้ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ไต้หวันจัดส่งไปประจำยังปาเลา ก็ได้ให้ความช่วยเหลือในภารกิจการสกัดกั้นโรคระบาดในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง

 

อย่างไรก็ตาม ปธน.ไช่ฯ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของปาเลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากปาเลาเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้หลักจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังสังเกตเห็นว่า ในสื่อโซเชียลมีเดีย มีผู้นำทางความคิดหลายคนต่างร่วมส่งเสริมให้ประชาชนชาวไต้หวัน เดินทางมาท่องเที่ยวในปาเลาหลังจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 สงบลง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไต้หวัน – ปาเลา ให้เกิดความแนบแน่นยิ่งๆ ขึ้นไป แต่กระนั้นก็ตาม แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบด้านการป้องกันโรคระบาดของทั้งไต้หวัน – ปาเลา ตลอดจนต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อหลักประกันทางสุขภาพที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ

 

ปธน.ไช่ฯ แสดงความคิดเห็นว่า การแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด – 19 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยไต้หวันได้มีการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ เชื่อว่ารูปแบบนี้จะสามารถสร้างหลักประกันทางสุขภาพและสวัสดิการให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศได้ พร้อมนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังกล่าวยืนยันหนักแน่นว่า “พวกเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคโรคระบาดในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน” ตลอดจนคาดหวังที่จะขยายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีในเชิงลึกกับปาเลาต่อไป

 

ในระหว่างการสนทนา ว่าที่ปธน. Whipps ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำอวยพรของปธน.ไช่ฯ พร้อมแสดงความขอบคุณที่ไต้หวันได้บริจาคเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาดและอุปกรณ์ตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ให้ปาเลา โดยผ่านกลไกความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ปาเลา ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์ด้านการป้องกันโรคระบาดให้กับปาเลาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้ ว่าที่ปธน. Whipps ยังคาดหวังที่จะพบปะแบบซึ่งหน้ากับปธน.ไช่ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – ปาเลา ในเร็ววันนี้