:::

ปธน. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สนทนากับ H.E. Kelly Craft ผู้แทนถาวรของสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้สนทนากับ H.E. Kelly Craft ผู้แทนถาวรของสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้สนทนากับ H.E. Kelly Craft ผู้แทนถาวรของสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ ในวันที่ 14 ม.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้สนทนากับ H.E. Kelly Craft ผู้แทนถาวรของสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

♦ ปธน.ไช่ฯ ย้ำว่า พวกเราจะเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์ว่า ไต้หวันเป็นพลังแห่งความดีและเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของโลก เนื่องจากพวกเรามีศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลกอย่างเป็นรูปธรรม

♦ การสนทนาในครั้งนี้ ปธน.ไช่ฯ และ H.E. Craft  ได้ร่วมหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกมากมาย อาทิ การเข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศของไต้หวัน ความร่วมมือระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ในเชิงลึก การแบ่งปันค่านิยมด้านประชาธิปไตย และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านการศึกษา เป็นต้น
-------------------------------------------
ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 14 ม.ค. 64

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้สนทนากับ H.E. Kelly Craft ผู้แทนถาวรของสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่ทำให้ตนได้มีโอกาสสนทนากับ H.E. Craft ผ่านรูปแบบออนไลน์ แม้ว่า H.E. Craft จะไม่สามารถเดินทางมาเยือนไต้หวันได้ตามกำหนดการเดิม แต่ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะตัวแทนที่นำโดย H.E. Craft ในอนาคตต่อไป โดยปธน.ไช่ฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อ H.E. Craft ที่ให้การสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมุ่งมั่นเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ในเชิงลึก ตลอดจนร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับไต้หวันในช่วงเวลาสำคัญๆ เสมอมา

 

ปธน.ไช่ฯ ชี้ว่า คุณูปการต่างๆ ที่ H.E. Craft ได้อุทิศให้กับไต้หวัน นับเป็นการสร้างกำลังใจให้กับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ H.E. Craft ยังเป็นผู้ที่ชาวไต้หวันให้ความเคารพรักเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา H.E. Craft ได้มุ่งมั่นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจต่อไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับไต้หวันในเวทีนานาชาติอย่างเปิดเผย พร้อมส่งเสริมให้ไต้หวันเข้ามีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้กรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (Global Cooperation and Training Framework, GCTF) รวมไปถึงการเข้าพบปะพูดคุยกับนายหลี่กวงจาง ผู้แทนไต้หวันประจำนครนิวยอร์ก ณ นครนิวยอร์ก ในช่วงที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังได้ชี้อีกว่า ภาพถ่ายบนทวิตเตอร์ของ H.E. Craft ที่ร่วมถ่ายคู่กับตุ๊กตามาสคอตหมีดำของไต้หวัน ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหมีดำตัวน้อยตัวนี้นอกจากจะเป็นสัญญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความเป็นไต้หวันแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ในการทำความเข้าใจกับไต้หวันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อร่วมผลักดันให้ไต้หวันเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสหประชาชาติ (UN) ในภายภาคหน้าต่อไป

 

โดยปธน.ไช่ฯ ย้ำว่า พวกเราจะเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์ว่า ไต้หวันเป็นพลังแห่งความดีและเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของโลก เนื่องจากพวกเรามีศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลกอย่างเป็นรูปธรรม ในอนาคต พวกเราจะเร่งผลักดันการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบของ UN ต่อไป และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยคำแนะนำของ H.E. Craft ว่าไต้หวันจะสามารถก้าวไปสู่จุดหมายในด้านนี้ได้อย่างไร ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังได้กล่าวแสดงความเสียดายที่ H.E. Craft ไม่สามารถเดินทางมาเยือนไต้หวันได้ในครั้งนี้ พร้อมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตจะมีโอกาสทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเพื่อให้การต้อนรับคณะตัวแทนอีกครั้ง พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า H.E. Craft จะชื่นชอบในทัศนียภาพ อาหารเลิศรส และประชาชนที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตของไต้หวัน โดยปธน.ไช่ฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณ H.E. Craft สำหรับคุณูปการที่ท่านได้อุทิศให้กับไต้หวันตลอดที่ผ่านมา พร้อมคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้พบปะกันในไต้หวันในเร็ววันนี้

 

โดยการสนทนาในครั้งนี้ ปธน.ไช่ฯ และ H.E. Craft  ได้ร่วมหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกมากมาย อาทิ การเข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศของไต้หวัน ความร่วมมือระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ในเชิงลึก การแบ่งปันค่านิยมด้านประชาธิปไตย และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านการศึกษา เป็นต้น