:::

ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในไทยสมัยที่ 17 และ 18

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในไทย โดยนายเหยาเผยจง (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมสมัยที่ 17 ได้ส่งมอบตราประทับประจำตำแหน่งให้กับนางชิวจิงอิง (ที่ 1 จากขวา) นายกสมาคมสมัยที่ 18 (ภาพจาก TECO)
นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในไทย โดยนายเหยาเผยจง (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมสมัยที่ 17 ได้ส่งมอบตราประทับประจำตำแหน่งให้กับนางชิวจิงอิง (ที่ 1 จากขวา) นายกสมาคมสมัยที่ 18 (ภาพจาก TECO)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ ชาวจีนโพ้นทะเลเป็นผู้ผลักดันการปฏิวัติ ในยุคสมัยที่ประเทศประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆ บรรดาชาวจีนโพ้นทะเลก็ยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ประชาชนไต้หวันเป็นอย่างมาก

♦ ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย แสดงความขอบคุณสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ผนึกรวมความสามัคคีของชาวจีนโพ้นทะเลเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนร่วมส่งเสริมผลักดันภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการชาวจีนโพ้นทะเลมาเป็นเวลานาน
-------------------------------------------
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) วันที่ 17 ม.ค. 64

 

ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในประเทศไทย ได้จัด “พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 17 และ 18 และกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่” ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย โดยนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วม พร้อมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมในครั้งนี้ โดยนางชิวจิงอิง จะเข้ารับช่วงนายกสมาคมต่อจากนายเหยาเผยจง นายกสมาคมคนปัจจุบันต่อไป

 

นายหลี่ฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า ชาวจีนโพ้นทะเลเป็นผู้ผลักดันการปฏิวัติ ในยุคสมัยที่ประเทศประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆ บรรดาชาวจีนโพ้นทะเลก็ยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ประชาชนไต้หวันเป็นอย่างมาก โดยนายหลี่ฯ ได้แสดงความขอบคุณสมาคมฯ ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ผนึกรวมความสามัคคีของชาวจีนโพ้นทะเลเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนร่วมส่งเสริมผลักดันภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการชาวจีนโพ้นทะเลมาเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ นายหลี่ฯ จึงขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนของไต้หวัน และประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แสดงความขอบคุณต่อเหล่าชาวจีนโพ้นทะเลที่ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างหนักแน่น ตลอดจนร่วมอวยพรให้กิจการสมาคมเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า

 

โดยในพิธีส่งมอบตำแหน่งในครั้งนี้ คลาคล่ำไปด้วยผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายหวงเกินเหอและนางชิวจิ้งเยี่ยน นายกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย นายอวี๋เซิงชิง นายกสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศไทย นางกัวซิ่วหมิ่น ประธานสมาคมการค้าไทย – ไต้หวัน (TTBA) และบรรดาผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลที่สำคัญๆ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนเกือบร้อยคน