:::

รมว.ต่างประเทศไต้หวันเดินทางไปเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐปาเลา

New Southbound Policy。นายอู๋เจาเซี่ย (ที่ 2 จากซ้าย) ทูตพิเศษของไต้หวันเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Surangel Whipps, Jr. (กลาง) ประธานาธิบดีคนใหม่ของปาเลา พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับรองปธน. Uduch Senior (ที่ 2 จากขวา) H.E. Dilmei L. Olkeriil (ที่ 1 จากขวา) เอกอัครราชทูตปาเลาประจำไต้หวัน และนายโจวหมินกั้น (ที่ 1 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตไต้หวันประจำปาเลา (ภาพจาก MOFA)
นายอู๋เจาเซี่ย (ที่ 2 จากซ้าย) ทูตพิเศษของไต้หวันเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Surangel Whipps, Jr. (กลาง) ประธานาธิบดีคนใหม่ของปาเลา พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับรองปธน. Uduch Senior (ที่ 2 จากขวา) H.E. Dilmei L. Olkeriil (ที่ 1 จากขวา) เอกอัครราชทูตปาเลาประจำไต้หวัน และนายโจวหมินกั้น (ที่ 1 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตไต้หวันประจำปาเลา (ภาพจาก MOFA)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 เป็นต้นมา ปาเลาก็ได้รับความช่วยเหลือจากไต้หวันในด้านเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาด เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันโรคระบาดและมาตรการตรวจคัดกรองให้กับประเทศ อีกทั้งไต้หวันยังอนุญาตให้ผู้ป่วยจากปาเลาสามารถเดินทางไปเข้ารับการรักษาตัวในไต้หวันได้ แม้จะยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ถือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและสวัสดิการที่ดีให้แก่ประชาชนปาเลาอย่างถ้วนหน้า

♦ ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การที่ไต้หวันร่วมสบทบทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์กิจกรรมชุมชน ที่พังทลายลงเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงพัฒนาระหว่างไต้หวัน - ปาเลาที่เป็นไปอย่างแนบแน่น
-------------------------------------------
MOFA วันที่ 21 ม.ค. 64

 

นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, MOFA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในฐานะทูตพิเศษของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้เดินทางถึงสาธารณรัฐปาเลา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยหลังจากเดินทางถึงที่หมายแล้ว รมว.อู๋ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Tommy Remengesau, Jr. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐปาเลา ที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมนี้ รมว.อู๋ฯ แสดงความขอบคุณต่อปธน. Remengesau แทนปธน.ไช่ฯ สำหรับมิตรภาพอันแน่นแฟ้นในการสนับสนุนไต้หวันอย่างเต็มที่ในเวทีนานาชาติ ตลอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่งประธานาธิบดีปาเลารวม 4 สมัยในช่วงเวลา 16 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ รมว.อู๋ฯ ยังแสดงความชื่นชมที่รัฐบาลปาเลาสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปาเลาไม่พบผู้ป่วยยืนยันภายในประเทศเลยแม้แต่คนเดียวตราบจนปัจจุบัน ขณะเดียวกัน รมว.อู๋ฯ ก็ได้ให้การยอมรับต่อแผนข้อเสนอว่าด้วยการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทางทะเลแห่งชาติของปธน. Remengesau ที่ถือเป็นการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของปาเลาด้วย

 

โดยปธน. Remengesau ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและประชาชนปาเลา ก็ได้แสดงความขอบคุณต่อไต้หวันสำหรับการให้ช่วยเหลือและความร่วมมือในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ที่ทั้งสองประเทศได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 1999 เป็นต้นมา พร้อมย้ำว่า หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 เป็นต้นมา ปาเลาก็ได้รับความช่วยเหลือจากไต้หวันในด้านเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาด เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันโรคระบาดและมาตรการตรวจคัดกรองให้กับประเทศ อีกทั้งไต้หวันยังอนุญาตให้ผู้ป่วยจากปาเลาสามารถเดินทางไปเข้ารับการรักษาตัวในไต้หวันได้ แม้จะยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ถือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและสวัสดิการที่ดีให้แก่ประชาชนปาเลาอย่างถ้วนหน้า พร้อมนี้ ปธน. Remengesau ยังหวังว่า ปาเลาและไต้หวันจะสามารถสร้างความร่วมมือในการทำ Travel Bubble เพื่อผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศในเชิงลึกต่อไป

 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา รมว.อู๋ฯ ได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาของปาเลา โดยในพิธี H.E. Surangel Whipps, Jr. ประธานาธิบดีคนใหม่ของปาเลา ได้ทำการแนะนำรมว.อู๋ฯ ทูตพิเศษของปธน.ไช่ฯ ในฐานะแขกอาคันตุกะที่เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ซึ่งพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลารวม 3 ชั่วโมงครึ่ง

 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีข้างต้นแล้ว นายโจวหมินกั้น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำสาธารณรัฐปาเลา ได้นำรมว.อู๋ฯ เข้าพบคารวะปธน. Whipps และรองปธน. Uduch Senior ซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของปาเลาด้วย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญระหว่างสองประเทศ ซึ่งปธน. Whipps ได้ยืนยันว่า มิตรภาพระหว่างไต้หวัน - ปาเลาจะยังคงเป็นไปอย่างแนบแน่น โดยไต้หวันถือเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนที่สำคัญของปาเลา พร้อมเน้นย้ำว่า ตนหวังที่จะเห็นทั้งสองประเทศร่วมมือกันในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวระหว่างกันต่อไปในอนาคต ตลอดจนแสดงความคาดหวังเป็นอย่างสูงในด้านการสร้างความร่วมมือด้าน Travel Bubble ระหว่างไต้หวัน – ปาเลาอย่างเป็นรูปธรรม

 

ในกำหนดการเดินทางครั้งนี้ รมว.อู๋ฯ และคณะตัวแทนยังได้เดินทางต่อไปยังรัฐงาราร์ด (Ngaraard) ในปาเลา เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดของศูนย์กิจกรรมชุมชนที่ไต้หวันมีส่วนร่วมในการบริจาคทุนสนับสนุน อันถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ด้านการสร้างคุณประโยชน์ทางสวัสดิการให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยปธน. Whipps กล่าวขณะปราศรัยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การที่ไต้หวันร่วมสบทบทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์กิจกรรมชุมชน ที่พังทลายลงเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงพัฒนาระหว่างไต้หวัน - ปาเลาที่เป็นไปอย่างแนบแน่น

 

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการทำ Travel Bubble ปธน. Whipps ได้ชักชวนให้รมว.อู๋ฯ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวัน ร่วมเดินทางเยือนหมู่เกาะร็อค (Rock Islands) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของปาเลา ในวันที่ 22 ม.ค. เพื่อสัมผัสกับทรัพยากรการท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ของปาเลา โดยคณะตัวแทนของรมว.อู๋ฯ มีกำหนดการเดินทางกลับสู่ไต้หวันในช่วงบ่ายของวันที่ 22 ม.ค. นี้