:::

บางกอกโพสต์ เลือกปธน.ไช่ฯ เป็นหนึ่งในสตรียอดเยี่ยมประจำปี

New Southbound Policy。บางกอกโพสต์ เลือกปธน.ไช่ฯ เป็นหนึ่งในสตรียอดเยี่ยมประจำปี (ภาพจากหนังสือพิมพ์ Liberty Times)
บางกอกโพสต์ เลือกปธน.ไช่ฯ เป็นหนึ่งในสตรียอดเยี่ยมประจำปี (ภาพจากหนังสือพิมพ์ Liberty Times)

หนังสือพิมพ์ Liberty Times วันที่ 1 มี.. 64

 

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ของไทย ให้เป็นหนึ่งในสตรียอดเยี่ยมประจำปี ซึ่งนายจางตุนหาน โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีได้แสดงความเห็นว่า ประธานาธิบดีไม่เพียงแต่จะเป็นตัวแทนของตัวเอง หากแต่เป็นตัวแทนของไต้หวันด้วย การที่ประธานาธิบดีได้รับเลือก แสดงให้เห็นว่า ผลสำเร็จจากความสามัคคีของชาวไต้หวันในการป้องกันโรคระบาด ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง ประธานาธิบดีขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนทั้งประเทศ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ในไต้หวันยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

 

นายจางตุนหานเห็นว่า เนื่องจากความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน และความเป็นประชาธิปไตยก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของไต้หวันมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ไม่เพียงแต่จะเป็นที่ 1 ของ 4 เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียแล้ว ยังมีผลงานที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอีกด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้สถานภาพของไต้หวันในเวทีนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังคมโลกก็ให้ความสำคัญกับไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆ ความสำเร็จเหล่านี้ ต่างก็ถือเป็นผลสัมฤทธิ์จากความสามัคคีของประชาชนทั้งหมด

 

นายจางฯ ยังเห็นว่า ในปีนี้ยังมีความท้าทายรออยู่อีกมาก ซึ่งรัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมหวังให้ทุกฝ่ายยังคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต่อสู้ต่อไป เพื่อให้ไต้หวันมีอนาคตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ