:::

ไต้หวันส่งเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดแบบฉุกเฉินล็อตแรกถึงอินเดียแล้ว

New Southbound Policy。ไต้หวันส่งเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดแบบฉุกเฉินล็อตแรกถึงอินเดียแล้ว (ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศ)
ไต้หวันส่งเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดแบบฉุกเฉินล็อตแรกถึงอินเดียแล้ว (ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศ)

กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 2 พ.ค. 64

 

เวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรคระบาดล็อตแรกที่ไต้หวันจัดสรรให้กับอินเดีย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 150 เครื่อง และถังออกซิเจนจำนวน 500 ถัง ได้ส่งตรงถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ซึ่ง Mr. Gourang Das ผู้แทนรัฐบาลอินเดียประจำไต้หวัน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับมิตรภาพและความช่วยเหลือที่ไต้หวันส่งมอบให้ด้วยใจจริง ขณะเดียวกัน ทางสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำอินเดียได้ติดต่อประสานไปยังรัฐบาลอินเดีย โดยจะจัดส่งเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาดล็อตนี้ให้กับสภากาชาดอินเดีย (Indian Red Cross Society, IRCS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมสิ่งของบริจาคที่ได้จากการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ ตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดไว้ ซึ่งไต้หวันยินดีที่จะส่งมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความต้องการที่เร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้อินเดียสามารถรับมือกับความจำเป็นด้านการป้องกันโรคระบาดในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระลอกที่ 2 ของอินเดีย ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งสถานการณ์เริ่มย่ำแย่ลงนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยอินเดียนับเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญของไต้หวัน ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ กระทรวงเศรษฐการ และหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งบูรณาการทรัพยากรทางการแพทย์ภายในประเทศ และเร่งดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ผ่านการบริจาคเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรคระบาดล็อตแรกให้กับอินเดีย ภายในเวลาอันรวดเร็ว

 

นอกจากนี้ สนง.ตัวแทนไต้หวันประจำอินเดีย และสนง.ตัวแทนไต้หวันประจำเมืองเจนไน ก็ได้เร่งติดต่อประสานกับกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลและบรรดาผู้ประกอบการไต้หวันในอินเดีย เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันโรคระบาดและการรับวีคซีน เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแก่ผู้ที่มีความจำเป็น

 

โรคระบาดไร้ซึ่งพรมแดน การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องในอินเดีย แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันโรคระบาดระดับภูมิภาคและระดับโลก ภายใต้ช่วงเวลาอันคับขันเช่นนี้ ไต้หวันยินดีที่จะยืนเคียงข้างอินเดีย เพื่อรับมือกับความท้าทายในการสกัดกั้นโรคระบาด พร้อมนี้ ไต้หวันยังยินดีที่จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการป้องกันโรคระบาด รวมถึงเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรคระบาด และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อินเดียจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว