New Southbound Policy Portal

กต.ไต้หวันจัดงาน “2018 Asia Pacific Culture Day” หวังให้ไต้หวันกับประเทศเอเชียแปซิฟิก “มือประสานมือใจประสานใจ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม”

รองปธน.เฉินเจี้ยนเหริน รมช.สวีซือเจี่ยน เอกอัครราชทูตและผู้แทนประเทศต่างๆประจำไต้หวันรวม 18 ชาติและตัวแทนเทศบาลเมืองต่างๆของไต้หวัน 7 แห่งร่วมพิธีเปิดงาน 2018 Asia Pacific Culture Day กระทรวงการต่างประเทศ

รองปธน.เฉินเจี้ยนเหริน รมช.สวีซือเจี่ยน เอกอัครราชทูตและผู้แทนประเทศต่างๆประจำไต้หวันรวม 18 ชาติและตัวแทนเทศบาลเมืองต่างๆของไต้หวัน 7 แห่งร่วมพิธีเปิดงาน 2018 Asia Pacific Culture Day กระทรวงการต่างประเทศ

กต.ไต้หวันจัดงาน “2018 Asia Pacific Culture Day” หวังให้ไต้หวันกับประเทศเอเชียแปซิฟิก “มือประสานมือใจประสานใจ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม”

กระทรวงการต่างประเทศ 28 ตุลาคม 2561

กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จัดงาน “2018 Asia Pacific Culture Day” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงใหญ่ ชั้น 1 สถานีรถไฟไทเป มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเอเชียแปซิฟิกมากมาย ดึงดูดประชาชนกว่า 100,000 คน เข้าร่วมงาน นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ “มือประสานมือใจประสานใจ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม”

นายสวีซือเจี่ยน รมช.ต่างประเทศไต้หวันในฐานะตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2018 Asia Pacific Culture Day ซึ่งมีรองประธานาธิบดีเฉินเจี้ยนเหรินเดินทางมาร่วมงานและกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงานด้วย โดยนายสวีซือเจี่ยนระบุว่า ไต้หวันกำลังผลักดัน “นโยบายมุ่งใต้ใหม่”อย่างเข้มข้น และขอขอบคุณ 18ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ7เมืองของไต้หวันที่เข้าร่วมงานครั้งนี้และยังได้จัดบูธและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันและประเทศต่างๆ

ขณะที่รองปธน.เฉิยเจี้ยนเหรินแสดงความชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนประเทศต่างๆประจำไต้หวันมาร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจากกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ชาวไต้หวันเข้าใจวัฒนธรรมเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็หวังว่าจะทำให้มิตรจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไต้หวัน ซึ่งจะนำไปสู่การติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันในทุกระดับชั้น

ในพิธีเปิดงาน 2018 Asia Pacific Culture Day กระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมลูกโป่งรูปหัวใจซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของธีมการจัดงาน“มือประสานมือใจประสานใจ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม” โดยนำลูกโป่งรูปหัวใจคล้องริบบิ้นเอาไว้ เมื่อแขกผู้เกียรติร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานลูกโป่งก็ลอยขึ้นสู่เบื้องบน สำหรับกิจกรรมบนเวทีเป็นการแสดงของทูตเยาวชนนานาชาติของกระทรวงการต่างประเทศที่เต็มไปด้วยความสดใสร่าเริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การแสดงดนตรี ระบำรำฟ้อน การแสดงศิลปะ อาหารประจำชาติและการตอบปัญหาชิงรางวัล เป็นต้น ซึ่งร่วมกันจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานตัวแทนประเทศต่างๆ รวม 18 ชาติ อาทิ คิริบาส หมู่เกาะมาร์แชลล์ นาอูรู ปาเลา หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เมียนมา ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม รวมถึง 7 เมืองในไต้หวันที่ผูกสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ซึ่งประกอบด้วย กรุงไทเป เกาสง นิวไทเป เถาหยวน ไทจง ไถหนานและซินจู๋ กิจกรรมและการแสดงที่หลากหลายในงานครั้งนี้ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับความสุขและความบันเทิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา