New Southbound Policy Portal

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการศึกษาเริ่มเห็นผล นักศึกษาอินโดนีเซียมาไต้หวันเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า

การประชุมด้านการศึกษาระดับสูงระหว่างไต้หวัน-อินโดนีเซีย (Taiwan-Indonesia Higher Education Forum ) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์โฮเต็ลในกรุงไทเป (ภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน)

การประชุมด้านการศึกษาระดับสูงระหว่างไต้หวัน-อินโดนีเซีย (Taiwan-Indonesia Higher Education Forum ) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์โฮเต็ลในกรุงไทเป (ภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน)

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการศึกษาเริ่มเห็นผล นักศึกษาอินโดนีเซียมาไต้หวันเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า

นสพ. China Times วันที่ 1 พ.ย. 61

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวันเริ่มเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันชี้ว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2017 – 2018 จำนวนนักเรียนนักศึกษาจากอินโดนีเซียที่เดินทางมาศึกษาต่อในไต้หวันทั้งระยะสั้นและแบบได้รับวุฒิการศึกษา มีทั้งสิ้น 4,931 คน มากเป็นอันดับ 5 ของจำนวนชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในไต้หวันทั้งหมด เพิ่มสูงขึ้นถึง 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการจัดการประชุม Taiwan-Indonesia Higher Education Forum 2018 ที่โรงแรมแกรนด์โฮเต็ลในกรุงไทเป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานตัวแทน (สถานทูต) ของทั้งสองฝ่าย ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา อธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั้งไต้หวันและอินโดนีเซียมาเข้าร่วมรวม 193 คน โดยในจำนวนนี้ มาจากไต้หวัน 134 คน และมาจากอินโดนีเซีย 59 คน มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมมากถึง 92 แห่ง (ไต้หวัน 62 แห่ง อินโดนีเซีย 30 แห่ง) เพื่อร่วมกันเปิดศักราชใหม่ให้กับแวดวงการศึกษาของทั้งไต้หวันและอินโดนีเซีย

 

โดยนายปี้จู่อัน อธิบดีกรมการศึกษาระหว่างประเทศและสองฝั่งช่องแคบไต้หวันได้กล่าวระหว่างการประชุมว่า พัฒนาการและการยกระดับสู่ความเป็นสากลของการศึกษาระดับสูง ถือเป็นเป้าหมายของทั้งไต้หวันและอินโดนีเซีย ไต้หวันซึ่งกำลังดำเนินนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่จึงประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียและกลุ่มประเทศเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจระหว่างกันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ

 

อธิบดีปี้จู่อันยังได้กล่าวถึงขอบเขตการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงการสร้างความเข้าใจระหว่างกันทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาทั้งแบบระยะสั้นและแบบได้รับวุฒิการศึกษา โครงการความร่วมมือในการทำวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ และการร่วมฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงซึ่งเหมาะสมกับ Industrial 4.0 โดยในแต่ละประเด็นจะถูกยกมาพูดคุยในการประชุมครั้งนี้ ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจของผู้บรรยาย ทั้งที่เป็นตัวแทนจากองค์กรด้านการศึกษาและที่เข้าร่วมเป็นการส่วนตัว พร้อมร่วมกันทบทวนนโยบายการยกระดับการศึกษาระดับสูงสู่ความเป็นสากลของทั้งสองฝ่าย

 

Ms. Paulina Pannen ที่ปรึกษารัฐมนตรีจากกระทรวงการวิจัย เทคโนโลยี และการศึกษาระดับสูง (Ministry of Research, Technology and Higher Education) ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจากอินโดนีเซียมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กล่าวว่า หวังว่าจะดำเนินมาตรการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศของอินโดนีเซีย ในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาต่อในไต้หวัน และเพิ่มการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายระหว่างนักเรียนนักศึกษาของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้น

 

จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ในช่วงปีการศึกษา 2017-2018 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาจากอินโดนีเซียที่เดินทางมาศึกษาในไต้หวันทั้งระยะสั้นและแบบได้รับวุฒิการศึกษามีทั้งสิ้น 4,931 คน มากเป็นอันดับ 5 ของจำนวนชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในไต้หวันทั้งหมด เพิ่มสูงขึ้นถึง 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยสาขาวิชาที่นักศึกษาอินโดนีเซียนิยมมาศึกษาต่อได้แก่ด้านการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์

 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันชี้ว่า ตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 เป็นต้นมา ไต้หวันถือเป็นจุดหมายสำคัญอันดับ 4 ของนักศึกษาอินโดนีเซียที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต รองจากเยอรมนี ออสเตรีย และนิวซีแลนด์ เห็นได้ชัดว่ามีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับจำนวนนักเรียนนักศึกษาจากอินโดนีเซียที่มาศึกษาต่อในไต้หวันและนักศึกษาแลกเปลี่ยนของทั้งสองฝ่ายก็เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จึงถือได้ว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาระดับสูงระหว่างไต้หวันกับอินโดนีเซียได้ไม่น้อยเลยทีเดียว