New Southbound Policy Portal

ไต้หวันมอบของขวัญคริสต์มาสแก่เด็กไทยผู้ด้อยโอกาส จัดโครงการเที่ยวไต้หวันฟรี หวังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์การแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-ไต้หวัน

กรมการท่องเที่ยวไต้หวันมอบของขวัญคริสต์มาส จัดโครงการท่องเที่ยวไต้หวันฟรีแก่เด็กต่างชาติผู้ด้อยโอกาส โดยเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเด็กกำพร้าจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นทั้ง 8 คน (แถวหน้า) ที่สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย สำนักข่าว CNA วันที่ 21 ธ.ค. 61

กรมการท่องเที่ยวไต้หวันมอบของขวัญคริสต์มาส จัดโครงการท่องเที่ยวไต้หวันฟรีแก่เด็กต่างชาติผู้ด้อยโอกาส โดยเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเด็กกำพร้าจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นทั้ง 8 คน (แถวหน้า) ที่สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย สำนักข่าว CNA วันที่ 21 ธ.ค. 61

ไต้หวันมอบของขวัญคริสต์มาสแก่เด็กไทยผู้ด้อยโอกาส จัดโครงการเที่ยวไต้หวันฟรี หวังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์การแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-ไต้หวัน

สำนักข่าว CNA วันที่ 21 ธ.ค. 61

กรมการท่องเที่ยวไต้หวันจัดโครงการพาเด็กต่างชาติผู้ด้อยโอกาสท่องเที่ยวไต้หวันฟรีช่วงเทศกาลคริสต์มาสติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว ในปีนี้เปิดโอกาสให้เด็กกำพร้าชาวไทยจำนวน 8 คนได้เดินทางไปเที่ยวที่ไต้หวันและสัมผัสกับความอบอุ่นจากสังคม อีกทั้งยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและไต้หวันในอนาคตต่อไป

 

วันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมานี้ กรมการท่องเที่ยวไต้หวันจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสทั้ง 8 คน ก่อนออกเดินทางไปไต้หวัน โดยมี ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว พร้อมมอบของขวัญคริสต์มาส เพื่อเป็นการต้อนรับและเป็นการส่งมอบความรักและความอบอุ่นจากชาวไต้หวันให้กับเด็กกลุ่มนี้เนื่องในโอกาสที่จะได้ไปเยือนไต้หวันด้วย

 

ดร.ถงเจิ้นหยวนชี้ว่า คาดหวังว่าเด็กๆ เหล่านี้จะนำสิ่งต่างๆ ที่ได้พบได้เห็นในไต้หวันกลับมาแบ่งปันกับครูอาจารย์และเพื่อนๆ ของพวกเขา และหวังว่าเด็กๆ จะมีความขยันอดทน และช่วยเหลือสังคมในอนาคต รวมทั้งเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เสริมสร้างการติดต่อแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันต่อไป

 

เด็กทั้ง 8 คนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กเร่ร่อนและเด็กกำพร้า ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวไต้หวันฟรีในครั้งนี้ ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศหรือนั่งเครื่องบินและไม่รู้จักไต้หวันมาก่อนเลย ครูของมูลนิธิท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กกลุ่มนี้ในการเดินทางไปไต้หวันเปิดเผยว่า เขาไม่รู้จักไต้หวันมากนัก เคยได้ยินเกี่ยวกับตึกไทเป 101 ว่าเป็นตึกที่มีความเจริญก้าวหน้ามาก เขารู้สึกขอบคุณสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยและกรมการท่องเที่ยวไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านสำหรับความรักที่มอบให้

 

กรมการท่องเที่ยวไต้หวันร่วมกับกลุ่มธุรกิจโรงแรม Just sleep จัดกิจกรรมการกุศลคริสต์มาสสากลติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้เชิญเด็กกำพร้า 8 คนและครูจำนวน 2 คนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจากสายการบินนกสกู๊ต ทั้งนี้ มีเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสจากประเทศต่างๆ อาทิ ฮ่องกง สิงคโปร์และไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในความรักและจิตใจที่เป็นกุศลของชาวไต้หวันตลอดระยะเวลา 5 ปีของการจัดกิจกรรมดังกล่าว