New Southbound Policy Portal

TAITRA เตรียมจัดมหกรรม Taiwan Expo ที่อินเดีย มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. TAITRA จัดงานแถลงข่าวก่อนงานมหกรรม TAIWAN EXPO 2019 in INDIA จะเปิดฉากขึ้น ที่กรุงนิวเดลี   นายอู๋เห้อปิน (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงาน TAITRA ประจำอินเดีย นางไป๋รุ่นอี๋ (ที่ 2 จากขวา) รองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมของTAITRA นายซินเก๋อฮั่ว (ที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการ สมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (FICCI) นายเถียนจงกวง (กลาง) ผู้แทนไต้หวันประจำอินเดีย และ Mr.Madhumitha Ramanathan (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการ Invest India ได้ถ่ายภาพร่วมกัน  สำนักงาน CNA วันที่ 8 พ.ค. 62

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. TAITRA จัดงานแถลงข่าวก่อนงานมหกรรม TAIWAN EXPO 2019 in INDIA จะเปิดฉากขึ้น ที่กรุงนิวเดลี นายอู๋เห้อปิน (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงาน TAITRA ประจำอินเดีย นางไป๋รุ่นอี๋ (ที่ 2 จากขวา) รองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมของTAITRA นายซินเก๋อฮั่ว (ที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการ สมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (FICCI) นายเถียนจงกวง (กลาง) ผู้แทนไต้หวันประจำอินเดีย และ Mr.Madhumitha Ramanathan (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการ Invest India ได้ถ่ายภาพร่วมกัน สำนักงาน CNA วันที่ 8 พ.ค. 62

สำนักงาน CNA วันที่ 8 .. 62

 

เมื่อวันที่ 8 .. สภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (TAITRA) ได้จัดงานแถลงข่าว Taiwan Expo 2019 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นางไป๋รุ่นอี๋ รองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมของ TAITRA กล่าวว่า มหกรรมปีนี้มีไฮไลท์ที่แตกต่างจากปีที่แล้ว คือ 1 ใน 3 ของโซนจัดแสดง จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไต้หวัน – อินเดียเป็นหลักTAITRA มีกำหนดจัดงาน Taiwan Expo 2019 ระหว่างวันที่ 16 – 18 .. ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดมหกรรมดังกล่าวขึ้นที่ประเทศอินเดีย


 

นางไป๋รุ่นอี๋กล่าวขณะชี้แจงเนื้อหาของงานว่า Taiwan Expo ในปีนี้ มีไฮไลท์หลักรวม 6 รายการ ประกอบกับ10 คูหาการจัดแสดงและ4 โซนอุตสาหกรรมหลัก โดยจัดแสดงหัวข้อหลัก อาทิ เมืองอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ ความต้องการบริโภคภายในประเทศ เทคโนโลยีการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการศึกษา ผ่านการแสดงสินค้าและบริการด้านอาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่พักอาศัย การเดินทาง วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและความมีคุณภาพของไต้หวัน โดยใช้วิธีจำลองสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น


 

Taiwan Expoในปีนี้มีความพิเศษแตกต่างจากปีที่แล้ว ตรงที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งโซนจัดแสดงวัฒนธรรมไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของทั้งหมด อาทิ การจัดแสดงวัฒนธรรมชาและศิลปะที่คูหาชานมไข่มุกไต้หวัน เพื่อให้ผู้เข้าชมชาวอินเดีย ที่ชื่นชอบการดื่มชา ได้ลองลิ้มรสชาคุณภาพของไต้หวัน โดยใช้การสัมผัสทางกลิ่น เสียงและรส รวม 6 ประสาทสัมผัส เพื่อทำความรู้จักกับไต้หวันให้มากขึ้น


 

นายเถียนจงกวง ผู้แทนไต้หวันประจำอินเดียได้เน้นย้ำ ขณะกล่าวปราศรัยและตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่า Taiwan Expo จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะของไต้หวัน ไต้หวันกับอินเดียเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่เหมาะสมกัน โดยเงื่อนไขทางธรรมชาติ ไต้หวันจึงนำเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่ดีที่สุด มาจัดแสดงในงานมหกรรมที่อินเดีย เพื่อพิสูจน์ถึงความกระตือรือร้นในการแสวงหาความร่วมมือกับอินเดีย ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วม และสร้างคุณประโยชน์ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดียนายเถียนจงกวงย้ำว่า ยอดมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวัน – อินเดียในปี 2000 อยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับว่าเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด