New Southbound Policy Portal

รองปธน.เฉินฯ คาดหวังให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความร่วมมือในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง

รองปธน.เฉินฯ คาดหวังให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความร่วมมือในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง (ภาพจาก UDN)

รองปธน.เฉินฯ คาดหวังให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความร่วมมือในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง (ภาพจาก UDN)

สำนักข่าว CNA วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันเข้าร่วม “งานฉลองครบรอบ 243 ปีแห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกาและปีแห่งการท่องเที่ยวไต้หวัน– สหรัฐฯ ” โดยคาดหวังว่า ภายใต้ความพยายามที่มีร่วมกันของรัฐบาลและประชาชนไต้หวัน – สหรัฐฯ จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ เติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความร่วมมือกันในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง


 

รองปธน.เฉินฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า สหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนที่ไต้หวันเชื่อมั่นและไว้ใจเสมอมา อีกทั้งเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญที่สุด พร้อมกันนี้ยังกล่าวว่า เสรีภาพนอกจากจะเป็นค่านิยมที่ประชาชนชาวอเมริกันหวงแหนและให้ความสำคัญมากที่สุดแล้ว ยังถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติทั่วโลก ซึ่งไต้หวันเคยก้าวผ่านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและแสนลำบาก จนเกิดเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพขึ้นในวันนี้ ไต้หวันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีเสรีภาพในทุกด้าน อาทิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพทางศาสนา และเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง


 

รองปธน.เฉินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไต้หวันนอกจากจะให้คำมั่นที่จะปกป้องเสรีภาพของตนแล้ว ยังคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับสหรัฐฯ และประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันอย่างกระตือรือร้น เพื่อร่วมกันกระตุ้นให้เกิดประชาธิปไตยและเสรีภาพทั่วทุกพื้นที่บนโลก


 

ในอนาคตไต้หวัน – สหรัฐฯ จะร่วมกันจัดตั้ง “กลไกที่ปรึกษาด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด แปซิฟิก” (Indo-Pacific Democratic Governance Consultations) อีกทั้งจะร่วมมือกันผลักดันค่านิยมหลักผ่านกลไกดังกล่าว อาทิ ด้านประชาธิปไตย เสรีภาพและการปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากมีค่านิยมร่วมกัน ประกอบกับวิสัยทัศน์ในด้านเสรีภาพ การเปิดกว้างและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคที่ตรงกัน ดังนั้นไต้หวันจึงกลายมาเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐฯ


 

รองปธน.เฉินฯ ระบุว่า สำหรับประชาชนชาวไต้หวัน สหรัฐฯ เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระยะไกลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ประชาชนชาวไต้หวัน – สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ สามารถเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันได้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตรา (วีซ่าและสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปมาระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ เป็นประจำ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “Global Entry” (GE) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้อีกด้วย


 

รองปธน.เฉินฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของรัฐบาลและประชาชนชาวไต้หวันกับสหรัฐฯ จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ เติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความร่วมมือกันในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่า จากความร่วมมือระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ และประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน จะส่งผลให้ค่านิยมพื้นฐาน อันได้แก่ เสรีภาพ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ที่บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา (Founding Fathers of the United States of America) ไขว่คว้ามานั้น สามารถหยั่งราก งอกเงย และเติบโตขึ้นในทุกพื้นที่บนโลกโดยเร็ววัน เพื่อให้มวลมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าร่วมแบ่งปันความผาสุก อันเกิดจากเสรีภาพและประชาธิปไตย