New Southbound Policy Portal

การประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง FTAไต้หวัน – กัวเตมาลาเปิดฉากแล้ว กัวเตมาลายินยอมยกเว้นภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์

การประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง FTAไต้หวัน – กัวเตมาลาเปิดฉากแล้ว กัวเตมาลายินยอมยกเว้นภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์ (ภาพจากกรมการค้าต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน))

การประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง FTAไต้หวัน – กัวเตมาลาเปิดฉากแล้ว กัวเตมาลายินยอมยกเว้นภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์ (ภาพจากกรมการค้าต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน))

สำนักข่าว CNA วันที่ 9 ก.ค. 62


การประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement ,FTA) ระหว่างไต้หวันกับกัวเตมาลาซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค. กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ไต้หวันจะปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากกัวเตมาลา ในประเภทหญ้าเทียม ต้นธัญพืช ผักชิโครี่มาเป็น 0 % เร็วกว่ากำหนด ขณะที่กัวเตมาลาจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โดยยกเว้นภาษีนำเข้าประเภทรถจักรยานยนต์และรถจักรยานแก่ไต้หวันเป็นการตอบแทน

 
โดยเมื่อวันที่ 9 ก.ค. “การประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไต้หวัน-กัวเตมาลา” ครั้งที่ 2 ได้เปิดฉากขึ้น Mr. Julio Dougherty รมช. เศรษฐการ สาธารณรัฐกัวเตมาลา และนางหวังเหม่ยฮวา รมช.เศรษฐการไต้หวัน พร้อมด้วยตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการการเกษตรและกรมการค้า กระทรวงเศรษฐการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 
กระทรวงเศรษฐการชี้ว่า หลังการประชุมเสร็จสิ้นลง ไต้หวันได้ปรับลดอัตราภาษีเป็น 0 % ให้กับสินค้านำเข้าจากกัวเตมาลา ในประเภทหญ้าเทียม ธัญพืชและต้นธัญพืช ผักชิโครี่เป็นต้น เร็วกว่ากำหนด ส่วนกัวเตมาลายินยอมให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โดยยกเว้นภาษีนำเข้าประเภทรถจักรยานยนต์และรถจักรยานแก่ไต้หวันเป็นการตอบแทน

 
กระทรวงเศรษฐการเผยว่า เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกและรวดเร็ว ไต้หวันจะจัดตั้งช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้านำเข้าทางการเกษตรที่สอดคล้องกับกฎระเบียบการตรวจสอบ รวมถึงจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนใบรับรองสถานที่ผลิตในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผ่านด่านตรวจศุลกากร ตลอดจนจัดตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการค้า” เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การขยายตลาด และช่วยเหลือจัดการปัญหาของสินค้าส่งออก

 
กระทรวงเศรษฐการแถลงว่า ภายใต้เงื่อนไขที่งบประมาณมีเพียงพอ ไต้หวันยินดีที่จะจัดตั้งหลักสูตรฝึกอบรม ในด้านอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านเศรษฐกิจการค้าให้กับกัวเตมาลา

 
นางหวังเหม่ยฮวากล่าวว่า กัวเตมาลาเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลาง และเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไต้หวัน ข้อตกลง FTA ระหว่างไต้หวัน – กัวเตมาลาเริ่มบังคับใช้ในปี 2006 เป็นต้นมา ตราบจนปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว เนื่องจากอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวัน – กัวเตมาลามีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง จึงเหมาะแก่การเติมเต็มในส่วนที่ขาดซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายสามารถประยุกต์ใช้กลไกความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง FTA เพื่อร่วมหารือกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมถึงขยายทิศทางความร่วมมือในการลงทุนระหว่างสองประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงลึกระหว่างกัน
 
 
เจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐการไต้หวันระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไต้หวัน – กัวเตมาลาในปี 2018 อยู่ที่ 180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึ้นจากปี 2006 ที่มีมูลค่า 1.2  ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ
 

Mr. Julio Dougherty กล่าวว่า นับตั้งแต่ไต้หวันกับกัวเตมาลามีการลงนาม FTA ระหว่างกันเป็นต้นมา ทั้งสองฝ่ายต่างยังไม่ได้ขึ้นเป็นคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก จากการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างต่อเนื่องสืบไป