New Southbound Policy Portal

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯที่อนุมัติแผนการจำหน่ายรถถังและขีปนาวุธล็อตใหม่ให้ไต้หวัน

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯที่อนุมัติแผนการจำหน่ายรถถังและขีปนาวุธล็อตใหม่ให้ไต้หวัน

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯที่อนุมัติแผนการจำหน่ายรถถังและขีปนาวุธล็อตใหม่ให้ไต้หวัน

กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  วันที่ 9 ก.ค. 62

 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกในสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้แจ้งแผนการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันครั้งล่าสุดต่อรัฐสภา ซึ่งยุทโธปกรณ์ที่จะจำหน่ายในครั้งนี้ประกอบด้วย รถถังพิฆาตรุ่น M1A2 Abrams จำนวน 108 คัน จรวดต่อต้านรถถังรุ่น TOW - 2B กับรุ่น FGM - 148 Javelin และขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบประทับบ่ายิงรุ่น FIM-92 Stinger รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ของยุทโธปกรณ์เหล่านี้ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคการซ่อมบำรุง กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน ขอขอบคุณสหรัฐฯ จากใจจริง ที่ในห้วงเวลาแห่งการรำลึกถึงวาระครบรอบ 40 ปีแห่ง“กฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน” สหรัฐฯได้ปฎิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อไต้หวัน ในด้านความมั่นคงตามที่ระบุในกฏหมายฉบับนี้ และ “หลักประกัน 6 ประการ” ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง


 

นับเป็นครั้งที่ 4 ที่สหรัฐฯประกาศอนุมัติขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวัน ตั้งแต่ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง และนับเป็นการประกาศขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันครั้งที่ 2 ในปีนี้ ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมนักบินไต้หวันและถ่ายทอดเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องบิน F-16 ให้แก่ไต้หวันที่ฐานทัพอากาศลุค (Luke Air Force Base) แสดงให้เห็นถึงรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนไต้หวัน ในการเสริมสร้างแสนยานุภาพด้านกลาโหม และสะท้อนถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ในการปฎิบัติตามคำมั่นสัญญาด้านความมั่นคงที่เคยให้ไว้ต่อไต้หวัน รัฐบาลไต้หวันขอขอบคุณฝ่ายสหรัฐฯ ที่ได้ดำเนินการตามกลไกแผนการจำหน่ายยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันเป็นประจำ ส่งผลให้ไต้หวันได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารที่สามารถใช้ป้องกันประเทศได้อย่างทันท่วงที และยกระดับแสนยานุภาพในการยับยั้งข้าศึก


 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ จีนใช้วิธีข่มขู่ทางวาจาและท้าทายทางการทหาร ทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยไต้หวันเป็นด่านแรกที่ต้องเผชิญกับการขยายอำนาจของจีน ทำให้ต้องเผชิญกับแรงกดดันและการข่มขู่จากจีนทุกวิถีทาง ในครั้งนี้ไต้หวันจัดซื้อรถถังพิฆาตรุ่น M1A2 Abrams และขีปนาวุธหลายรุ่น เพื่อยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้ นับว่ามีความหมายยิ่งใหญ่และมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมาก


 

“รายงานยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก” (Indo-Pacific Strategy Report, IPSR) ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. มีเนื้อหาที่ระบุถึงการยืนยันต่อคำมั่นสัญญาที่ระบุไว้ใน “กฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน” โดยเน้นย้ำว่าสหรัฐฯ จะช่วยเสริมสร้างแสนยานุภาพด้านการป้องกันประเทศให้กับไต้หวัน และระบุเพิ่มเติมว่าไต้หวันเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพและสามารถไว้วางใจได้ ในฐานะที่ไต้หวันเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อภารกิจในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ไต้หวันให้คำมั่นว่าจะเร่งลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงร่วมกับสหรัฐฯ  และประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน เพื่อร่วมกันปกป้องภูมิภาคโดยยึดกฎระเบียบเป็นพื้นฐานในการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ ตลอดจนรักษาเสรีภาพและประชาธิปไตยของไต้หวันให้คงอยู่สืบไป


 

รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศอนุมัติขายยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตาม “กฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน” ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน ในทางตรงกันข้าม จะเป็นการช่วยเสริมสร้างแสนยานุภาพในการป้องกันประเทศให้กับไต้หวัน ป้องปรามการรุกรานทางทหารที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า จึงจะสามารถธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองฝั่งช่องแคบให้ดำเนินต่อไป รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐฯ จะจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันเป็นประจำ และขอขอบคุณด้วยใจจริงต่อการตัดสินใจในครั้งล่าสุดนี้