New Southbound Policy Portal

ปธน.ไช่ฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างอุทยานธรณีชายฝั่งทะเล เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

ปธน.ไช่อิงเหวิน (ในภาพ) เดินทางเข้าร่วมและกล่าวปราศรัย ในพิธีเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างอุทยานธรณีชายฝั่งทะเล ณ สหพันธรัฐประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส สำนักข่าว CNA วันที่ 14 ก.ค. 62

ปธน.ไช่อิงเหวิน (ในภาพ) เดินทางเข้าร่วมและกล่าวปราศรัย ในพิธีเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างอุทยานธรณีชายฝั่งทะเล ณ สหพันธรัฐประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส สำนักข่าว CNA วันที่ 14 ก.ค. 62

สำนักข่าว CNA วันที่ 14 .. 62

 

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและ Mr. Mark Brantley ประธานสภาบริหารและรมว.ต่างประเทศของสหพันธรัฐประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเล พร้อมแถลงว่าโครงการนี้ยึดแนวคิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ท้องที่มีส่วนร่วม และออกแบบเพื่อใช้งานอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอันยั่งยืนของสหประชาชาติทุกประการ


 

แผนการเดินทางแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตยอันยั่งยืน” ของปธน.ไช่ฯ ได้เดินหน้าเข้าสู่สหพันธรัฐประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นประเทศที่ โดยในวันที่ ของการเดินทาง มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชม Timothy Hillซึ่งเป็นจุดที่ทะเล แห่งบรรจบกัน จากนั้นจึงเดินทางไปเยือนยังเกาะเนวิส ซึ่ง Mr. Hyleeta Liburd รองผู้ว่าการและ Mr. Mark Brantley ประธานสภาบริหารและรมว.ต่างประเทศของสหพันธรัฐประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส ได้ให้การต้อนรับปธน.ไช่ฯ และคณะจากไต้หวันด้วยตนเอง


 

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างอุทยานธรณีชายฝั่งทะเล พร้อมกล่าวปราศรัยว่า ไต้หวันมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับเซนต์คิตส์และเนวิส ช่วงหลายปีมานี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนไต้หวันมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตนจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยว และเดินหน้าดำเนินการตาม โครงการก่อสร้างอุทยานธรณีชายฝั่งทะเลไปด้วยกัน


 

ปธน.ไช่ฯ ยังกล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรในระยะสั้นเท่านั้น ยังจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาอันยั่งยืนในระยะยาว โดยโครงการนี้ยึดแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดให้ท้องที่มีส่วนร่วม และมีการออกแบบเพื่อใช้งานอย่างยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกัน อันตรงตามเป้าหมายการพัฒนาอันยั่งยืนของสหประชาชาติทุกประการ


 

ปธน.ไช่ฯ เผยว่า “การมาเยือนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เดินทางมาเยือนเกาะเนวิสแล้ว ยังได้นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวไต้หวัน ร่วมเดินทางมาเป็นพิเศษด้วย” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตทั้งสองประเทศจะกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


 

Pinneys Beach ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะเนวิสในสหพันธรัฐประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส บริเวณทิศเหนือ 3กิโลเมตรของเมืองหลวง Charlestown เป็นพื้นที่สันทนาการที่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมาก หน่วยงานฝ่ายบริหารของเกาะเนวิสได้ยื่นเสนอโครงการบุกเบิกอุทยานมาตั้งแต่ปี 2014 แต่เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและความสามารถทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ระงับการก่อสร้างเอาไว้ก่อน


 

เพื่อขานรับความคาดหวังของรัฐบาลและประชาชนชาวเซนต์คิตส์และเนวิส ไต้หวันจึงยินดีที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือวางแผนโครงการก่อสร้างอุทยาน Pinneys Beach โดยจะมอบหมายให้กองทุนเพื่อความร่วมมือและพัฒนาระหว่างประเทศของไต้หวัน (International Cooperation and Development Fund, ICDF) เป็นผู้ดูแลและดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ มีกำหนดการเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ปี 2019 ไปจนถึงเดือนธ.ปี2021