New Southbound Policy Portal

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการบูรณะ รพ. St. Jude ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ ในถิ่นกำเนิดของนรม.เซนต์ลูเซีย

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ปธน.ไช่อิงเหวินแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า โครงการบูรณะรพ. St. Jude ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในถิ่นกำเนิดของนรม. Allen Chastanet (ซ้าย) นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพทางการแพทย์ให้กับประชาชนทางภาคใต้ของเซนต์ลูเซียแล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามหลักการ “รับรองด้านสุขภาพและกระตุ้นให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย” อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) สำนักข่าว CNA วันที่ 17 ก.ค. 62

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ปธน.ไช่อิงเหวินแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า โครงการบูรณะรพ. St. Jude ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในถิ่นกำเนิดของนรม. Allen Chastanet (ซ้าย) นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพทางการแพทย์ให้กับประชาชนทางภาคใต้ของเซนต์ลูเซียแล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามหลักการ “รับรองด้านสุขภาพและกระตุ้นให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย” อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) สำนักข่าว CNA วันที่ 17 ก.ค. 62

สำนักข่าว CNA วันที่ 17 .. 62

 

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงเมื่อวันที่ 17 .ว่า การบูรณะโรงพยาบาล St. Jude แห่งเซนต์ลูเซีย นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพทางการแพทย์ให้กับประชาชนทางภาคใต้ของประเทศเซนต์ลูเซียแล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามหลักการ “รับรองด้านสุขภาพและกระตุ้นให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย” อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN)


 

การเยือนประเทศพันธมิตรแถบทะเลแคริบเบียนของปธน.ไช่ฯ ตาม “แผนการเดินทางแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตยอันยั่งยืน ปี 2019” ได้เดินทางถึงเซนต์ลูเซีย ซึ่งเป็นจุดหมายการเดินทางแห่งสุดท้าย โดยมีกำหนดเยือนอย่างเป็นทางการ เป็นเวลา วัน คืน หลังเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับการมาเยือนของปธน.ไช่ฯ และคณะผู้แทนไต้หวัน ที่จัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแล้ว ปธน.ไช่ฯ ได้เข้าพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีAllen Chastanet แห่งเซนต์ลูเซีย ณ ห้องรับรองพิเศษในท่าอากาศยานฯ จากนั้นปธน.ไช่ฯ ได้นำคณะผู้แทนไต้หวัน เดินทางไปเยือนถิ่นกำเนิดของนรม. Allen Chastanet และเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการบูรณะโรงพยาบาล St. Jude


 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า นับตั้งแต่ปี 2007 ที่ทั้งสองประเทศได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เซนต์ลูเซียได้กลายเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งของไต้หวันในภูมิภาคแคริบเบียนตลอดมา โดยเฉพาะในช่วงหลายปีมานี้ ภายใต้การสนับสนุนของนรม. Allen Chastanet ส่งผลให้ไต้หวัน – เซนต์ลูเซีย ได้ร่วมกันผลักดันโครงการความร่วมมือที่สำคัญหลายรายการ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ปธน.ไช่ฯ ระบุว่า โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (Changhua Christian Hospital) ของไต้หวัน และโรงพยาบาล St. Jude ของเซนต์ลูเซีย ได้ผูกสัมพันธ์เป็นโรงพยาบาลพี่ น้อง ทั้งสองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนกันในด้านเทคนิคการแพทย์ หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด


 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไต้หวัน เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก จึงเชื่อว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง ผ่านการแลกเปลี่ยนและเกื้อหนุนผลประโยชน์ระหว่างกันกับประเทศพันธมิตร อันเป็นแนวทางตามหลักการ “การทูตเชิงปฏิบัติ และร่วมเกื้อหนุนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน”


 

ปธน.ไช่ฯ ชี้ว่า โครงการบูรณะโรงพยาบาล St. Jude แห่งเซนต์ลูเซีย นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพทางการแพทย์ให้กับประชาชนทางภาคใต้ของประเทศเซนต์ลูเซียแล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามหลักการ “รับรองด้านสุขภาพและกระตุ้นให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย” อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) พร้อมนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หลังการก่อสร้างรพ.แล้วเสร็จลง จะช่วยเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพโดยรวมของเซนต์ลูเซียให้แข็งแกร่งขึ้น


 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวปิดท้ายว่า ช่วงไม่กี่ปีมานี้ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและเซนต์ลูเซีย ได้ร่วมกันผลักดันโครงการความร่วมมือที่สำคัญหลายรายการ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษา ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์มากมาย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคต โครงการเหล่านี้จะสามารถสร้างคุณูปการให้กับประชาชนทั้งสองประเทศได้มากขึ้น ซึ่งนี่เป็นจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของ “แผนการเดินทางแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตยอันยั่งยืน ปี 2019” ในครั้งนี้