New Southbound Policy Portal

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยสร้าง “แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน" เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไต้หวันในรูปแบบใหม่

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยสร้าง “แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยสร้าง “แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน" เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไต้หวันในรูปแบบใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 20 ส.ค. 62
 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แถลงว่า เพื่อผลักดันให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเยือนไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ทางสำนักงานฯ จึงได้จัดทำ “แพลตฟอร์มคนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน" (เว็ปเพจภาษาไทย Tour.Taiwan – Thailand.Net) ขึ้นเมื่อวันที่ 20 ส.ค.โดยได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยวที่จำเป็น สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไต้หวัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านการวางโปรแกรมการท่องเที่ยว การวางแผนที่พักและการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ไปจนถึงข้อมูลอ้างอิงด้านการผ่านด่านศุลกากร หรือการขอคืนภาษีเป็นต้น


 

ข้อมูลในเว็ปไซต์ประกอบด้วย 5 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (2) ข้อมูลการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ (3) ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ (4) สถานที่แนะนำจากเน็ตไอดอล (5) ข้อมูลควรทราบก่อนออกเดินทาง อาทิ การตรวจลงตรา (วีซ่า) การขอคืนภาษีและการให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยชี้ว่า ทางสำนักงานฯ ได้พยายามผลักดันให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยือนไต้หวันอย่างเต็มที่ นอกจากภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีระเบียงแห่งการท่องเที่ยวไต้หวันขึ้น เพื่อผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญในแต่ละเมืองของไต้หวันแล้ว ยังเข้าร่วมจัดแสดงในมหกรรมการท่องเที่ยวฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันก็ได้เชิญให้ตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดของไต้หวัน พร้อมด้วยผู้ประกอบการไต้หวันเดินทางมาแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่ไทยเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยังได้เชิญกลุ่มเน็ตไอดอลไทยเดินทางมาไต้หวัน เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์อาหารไต้หวันให้กับคนไทย ตลอดจนร่วมกับสื่อและสำนักพิมพ์ไทย ในการเขียนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันด้วย

 

ทั้งนี้ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยยังชี้ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเยือนไต้หวันมีอัตราการเติบโตที่เห็นได้ชัด เฉพาะในเดือนมิถุนายนของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเยือนไต้หวัน รวมทั้งหมด 26,881 คน เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 28.86 เมื่อนับยอดสะสมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี 2019 จะเห็นได้ว่า เพียงครึ่งปีแรกยอดนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเยือนไต้หวัน มีจำนวนกว่า 205,462 คนครั้ง เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 45,000 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 29.12 โดยนักท่องเที่ยวไทยครองอันดับ 4 ในบรรดาประเทศอาเซียน ที่เดินทางมาเยือนไต้หวันเป็นจำนวนมากที่สุดในปี 2018 ภายใต้กระแสการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยจะพยายามกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยือนไต้หวันให้มากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ โดยหวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทย จะสามารถขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่เดินทางเยือนไต้หวันมากที่สุดในเร็ววัน