New Southbound Policy Portal

สำนักงานส่งเสริมการค้าสีเขียวนำคณะผู้ประกอบการ รุกขยายตลาดประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

คณะผู้ประกอบการไต้หวันได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา (ภาพจาก TAITRA)

คณะผู้ประกอบการไต้หวันได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA วันที่ 20 .. 62

 

เมื่อวันที่ 20 .สภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (TAITRA) แถลงว่า จากการที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ประกอบกับกระแสประหยัดพลังงานของตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ทำให้สำนักงานโครงการการค้าสีเขียว (Green Trade Project Office:GTPO) ซึ่งดำเนินการโดยสภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (TAITRA) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้จัดโครงการ 2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology โดยได้นำคณะผู้ประกอบการ 10 บริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (Delta Electronics, Inc.) เดินทางเยือนนครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนาม กรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและการประหยัดพลังงาน” ซึ่งจากการตระเวณจัดโรดโชว์ในครั้งนี้ สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้ทั้งหมดกว่า 186 ราย และได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกว่า 500 รอบ บรรดาสมาชิกคณะฯ ต่างเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานสีเขียว ในตลาดประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่


 

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 .ผู้ประกอบการไทยหลายรายมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ LED ของไต้หวันเป็นอย่างมาก และมีผู้ประกอบการไทยที่ได้เสนอความต้องการ ในการให้บริษัทไต้หวันช่วยออกแบบแสงสีบนตัวอาคารแห่งใหม่ ที่มีความสูงกว่า 45 ชั้น นอกจากนี้ ระบบการจัดการพลังงาน Smart Power ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัท Da Da Da Co.,Ltd. ก็ได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากผู้ซื้อด้วยเช่นเดียวกัน


 

คณะจากไต้หวันได้เดินทางเยือนนครโฮจิมินห์เป็นแห่งแรกในช่วงระหว่างวันที่ 15 -17 .ซึ่งได้ดึงดูดผู้ประกอบการเวียดนามจำนวนมาก แสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการไต้หวัน โดยทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างคึกคัก ผู้ประกอบการไต้หวันแถลงว่า การเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ ได้ถึงเห็นความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม และความต้องการด้านการประหยัดพลังงาน ของผู้ซื้อชาวเวียดนามเกินความคาดหมาย


 

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจได้จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เป็นแห่งที่ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 19 .ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน คณะผู้ประกอบการไต้หวันได้รับใบสั่งซื้อหลอดไฟ LED เพื่อติดตั้งในอาคารจากหน่วยงานราชการของมาเลเซียจำนวน 100,000 ดวง ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้ซื้อ


 

TAITRA แถลงว่า เนื่องจากคณะผู้ประกอบการไต้หวันชุดนี้ คัดเลือกโดยเน้นกิจการด้าน “การประหยัดพลังงาน” จึงมีความเป็นมืออาชีพสูง และครอบคลุมทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจหรือการเข้าเยี่ยมชมบริษัท ต่างก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ซื้อในเชิงลึก สมาชิกคณะฯ กล่าวว่า ในอนาคตจะทำการเจรจากับผู้ซื้อในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งเห็นได้ว่าเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและการประหยัดพลังงาน เป็นอีกสาขาที่กำลังถูกเล็งเห็นโอกาส สำนักงานส่งเสริมการค้าสีเขียวจะเร่งให้ความช่วยเหลือ ในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไต้หวันต่อไป