New Southbound Policy Portal

ม.นเรศวรจับมือกับม.ฉือจี้ของไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรภาษาจีนและวัฒนธรรม

คณบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40 คน เดินทางมาเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ใน TCU (ภาพจาก TCU)

คณบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40 คน เดินทางมาเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ใน TCU (ภาพจาก TCU)

TCU วันที่ 10 .. 63

 

เมื่อวันที่ 10 .ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฉือจี้ (Tzu Chi University, TCU) ได้แถลงว่า ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทัศนศึกษาระยะสั้นของสถานศึกษา ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Project — Holiday School) ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันทาง TCU ได้เชิญคณบดีและตัวแทนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) รวม 40 คน เดินทางมาไต้หวัน เพื่อเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ระหว่างวันที่ 8 – 17 .ณ ศูนย์การศึกษาภาษาจีนของ TCU โดยการเดินทางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่นอกจากจะส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาจีนแล้ว ยังคาดหวังว่าเหล่าคณบดีและตัวแทนที่เดินทางมาเข้าร่วม จะนำจิตวิญญาณอาสาสมัครของ TCU กลับไปเผยแพร่ยังมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป ดังนั้น ศูนย์การศึกษาภาษาจีนของ TCU จึงได้ออกแบบหลักสูตร ที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมฉือจี้ ให้แก่คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการศึกษาด้วย

 

 

TCU เผยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งขึ้นในปีค.. 1990 เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลของภาครัฐ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด ใน 10 อันดับของสถาบันอุดมศึกษาในไทย ปัจจุบันเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 16 คณะ โดยทั้งสองสถาบันได้ผูกสัมพันธ์เป็นมหาวิทยาลัยพี่ น้องมาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งนางหลิวอี๋จวิน อธิการบดี TCU ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการต้อนรับบรรดาแขกผู้มาเยือนจากแดนไกลด้วย

 

 

นางสาวโชติรส โชติพรมราช หนึ่งในผู้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ กล่าวแสดงความคิดเห็น หลังเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรวันแรกว่า “รู้สึกสนใจและสนุกไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนของที่นี่ เพราะมีกิจกรรมเสริมทักษะให้ได้มีส่วนร่วมมากมาย อาจารย์ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ในการกระตุ้นให้พวกเราใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร” เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน ให้กับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาภาษาจีน TCU ได้ออกแบบกิจกรรมที่เปี่ยมด้วยความหลากหลาย และเป็นประโยชน์มากมาย

 

 

ตารางเรียนในวันแรกของหลักสูตร นอกจากวิชาภาษาจีนแล้ว คณะตัวแทนของ TCU ยังได้นำคณะตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมหอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาลาจิ้งซือ ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเขตหลักของ TCU เพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณแห่งการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าอาจารย์ใหญ่ ผู้ที่บริจาคร่างกายให้ใช้ในทางการศึกษา ซึ่งทางฉือจี้ได้ยกย่องให้เป็น “อู๋อวี่เหลียงซือ (บรมครูผู้ไร้เสียง)” และทำความเข้าใจกับชีวประวัติและกิจการด้านการกุศลของพระอาจารย์เจิ้งเหยียน ซึ่ง น.โชติรส โชติพรมราชรู้สึกทึ่งในจิตใจเข้มแข็งของพระอาจารย์ ที่สามารถสร้างองค์กรการกุศลขึ้นมากมายเพียงลำพัง เพื่อช่วยเหลือผู้คนจำนวนมาก


 

ศาสตราจารย์เฉินจู้เจียง ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เขาคิดว่าจิตวิญญาณแห่งอาสาสมัครของ TCU จะเกิดผลกระทบในทางที่ดี ในด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร การเดินทางในครั้งนี้ เขารับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะตัวแทนจากไทย เดินทางมาเยือน TCU และชี้แจงให้เข้าใจถึงความหมายอันล้ำลึก ของหลักสูตรด้านกายวิภาคศาสตร์โดยเหล่าบรมครูผู้ไร้เสียง และบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับศาลาจิ้งซือ เพื่อให้หลักธรรมได้แทรกซึมเข้าสู่จิตใจของผู้เข้าร่วม และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ TCU ให้กับผู้เข้าร่วมมากขึ้น