New Southbound Policy Portal

ปธน.ไช่ฯ ตรวจการณ์การซ้อมรบภายใต้รหัสฮั่นกวง 36 ของกองกำลัง 3 เหล่าทัพ

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 16 ก.ค. 63
 
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปยังนครไถจง เพื่อตรวจการณ์การซ้อมรบเพื่อต่อต้านยุทธการยกพลขึ้นบกภายใต้รหัสฮั่นกวง 36 ของ 3 เหล่าทัพแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยปธน.ไช่ฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อนายทหารทุกคนที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การซ้อมรบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังได้ชมเชยการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมของทั้ง 3 เหล่าทัพ ที่ทำให้เป้าหมายของภารกิจในการต่อต้านยุทธการยกพลขึ้นบกลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังชี้อีกว่า ความมั่นคงของประเทศต้องพึ่งพาการป้องกันประเทศอันเข้มแข็ง และการปฏิรูปกองทัพยังมีสิ่งที่ต้องเร่งผลักดันอีกหลายประการ ซึ่งตนและกองทัพจะพยายามร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวไต้หวัน ตนขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณสำหรับความเสียสละและการอุทิศตัวเองของทุกท่าน และกล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ที่ตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำไต้หวันเป็นต้นมา ได้เร่งผลักดันนโยบายด้านกลาโหมและการปฏิรูปกองทัพ อย่างเต็มที่มาโดยตลอด
 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวอีกว่า ปฏิบัติการซ้อมรบภายใต้รหัสฮั่นกวงถือเป็นภารกิจครั้งใหญ่ประจำปีของกระทรวงกลาโหมไต้หวัน เพื่อประเมินพัฒนาการของศักยภาพด้านกลาโหมของประเทศ และเพื่อให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์ถึงความแน่วแน่และความพยายามในการป้องกันประเทศของไต้หวัน โดยกล่าวด้วยว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นถึงความฮึกเหิมของเหล่าพี่น้องทหารหาญ ตลอดช่วง 2 วันของการซ้อมรบที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้เห็นถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างยอดเยี่ยมของกองกำลังจากทั้ง 3 เหล่าทัพอีกด้วย