New Southbound Policy Portal

ปธน.ไช่ฯแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อ การถึงแก่อสัญกรรมของอดีตปธน.ลีเติงฮุย กต.ไต้หวันขอบคุณความห่วงใยที่ประชาคมโลกส่งมอบให้ไต้หวัน

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 30 ก.ค. 63

 

นายหลี่เติงฮุย อดีตประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 7, 8 และ 9 ถึงแก่อสัญกรรมแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยนายซูเจียเฉวียน เลขาธิการทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน กล่าวว่า หลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินทราบข่าว ก็ได้แสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง และหวังว่าให้ครอบครัวของอดีตปธน.หลี่ฯ จะสามารถลดความโศกเศร้าได้ในเร็ววัน พร้อมกันนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังเห็นว่า สิ่งที่อดีตปธน.หลี่ฯ ได้อุทิศต่อไต้หวันในด้านการก้าวสู่เส้นทางประชาธิปไตยนั้น ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ การที่อดีตปธน.หลี่ฯ ถึงแก่อสัญกรรมถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังชี้ว่า ทำเนียบประธานาธิบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของอดีตปธน.หลี่ฯ ในการจัดพิธีเคารพศพขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อไว้อาลัยต่อจากไปของอดีตปธน.หลี่ฯ ผู้เป็นที่รักของประชาชนไต้หวันทั้งประเทศ


 

ทั้งนี้ นายซูฯ กล่าวว่า ปี 1988 หลังจากที่อดีตปธน.หลี่ฯ เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสาธารณรัฐจีนแล้ว ได้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับระดมพลเพื่อต่อต้านความไม่สงบจากพรรคคอมมิวนิสต์ และยกเลิกบทเฉพาะกาลที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในการปราบปราม อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน ส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารูปแบบใหม่ และมอบสิทธิในการเลือกตั้งผู้นำประเทศให้กับประชาชน รวมถึงผลักดันให้ระบบการเมืองเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม พร้อมกับเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีนคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในวาระการดำรงตำแหน่งของอดีตปธน.หลี่ฯ ท่านได้นำไต้หวันก้าวผ่านการปกครองจากระบอบเผด็จการมาสู่ความเป็นประชาธิปไตย เสริมสร้างรูปแบบพื้นฐานการเมืองประชาธิปไตยในปัจจุบัน จนในที่สุด ไต้หวันได้กลายเป็นต้นแบบแห่งประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย และสามารถยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยเหตุนี้ อดีตปธน.หลี่ฯ จึงได้รับการขนานนามจากสื่อต่างประเทศว่าเป็น “Mr. Democracy” 


 

นายซูฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อดีตปธน.หลี่ฯ ยังได้ผลักดันเพื่อเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐจีนให้มีความเข้มแข็งอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการสร้างความเป็นเอกภาพและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศ


 

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอดีตปธน.หลี่ฯ และขอแสดงความขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่ประชาคมโลกส่งมอบให้กับไต้หวันอย่างไม่ขาดสาย กต.ไต้หวันแถลงว่า รัฐบาลไต้หวันจะผลักดันแนวคิดด้านประชาธิปไตยและเสรีภาพที่อดีตปธน.หลี่ฯ เป็นผู้บุกเบิกให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งจะประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ ภายใต้พื้นฐานของกฎระเบียบที่ยึดถือร่วมกัน ตลอดจนร่วมเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดแก่ภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกสืบไป