New Southbound Policy Portal

บุคลากรโรงเรียนสอนภาษาจีนทางภาคเหนือของไทยร่วมส่งมอบน้ำใจด้านการป้องกันโรคระบาดให้กับพื้นที่แถบชายแดนไทย - เมียนมา

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 .ปี 2020 นายผางจงชาง ผอ.โรงเรียนภาษาจีนหนานต้า จังหวัดเชียงราย และ Dr. Trin Fawat Thuraw ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทเขตภูเขาในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัย เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว และข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่

♦ ในฐานะที่เป็นชาวกะเหรี่ยง Dr. Trin Fawat Thuraw ได้ร่วมเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมรักษาเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้เติบโตงอกงามต่อไป รวมไปถึงพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรธรรมชาติ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศทางธรรมชาติให้คงอยู่ควบคู่ไปด้วย
-------------------------------------------
คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล วันที่ .. 64

 

ในระหว่างวันที่ 30 – 31 .ปี 2020 นายผางจงชาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาจีนหนานต้า จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย และ Dr. Trin Fawat Thuraw ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทเขตภูเขา อาทิ หมู่บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่สอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัย เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว และข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกับบรรดาชาวบ้านในพื้นที่

 

เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 30 .นายเถียนจิ่งช่าน อาสาสมัครฝ่ายสารนิเทศของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหยุนที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย ผอ.ผางฯ และDr. Trin Fawat Thuraw อาจารย์แนะแนวด้านเทคโนโลยีการทำการเกษตรตามวิถีทางธรรมชาติ ให้แก่นักโทษในเรือนจำกลางเชียงราย ได้ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาด รวมถึงเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว เพื่อที่จะนำสิ่งของบริจาคเหล่านี้ รวมถึงหน้ากากอนามัยและข้าวสารอาหารแห้ง ไปส่งมอบให้กับนักศึกษาสัญชาติเมียนมาที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่แถบชายแดนจำนวน 30 กว่าคน และค่ายผู้ลี้ภัย แห่ง ในตลอดเส้นทางตั้งแต่จังหวัดเชียงราย ไปจนถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

แต่ในระหว่างการเดินทาง เนื่องด้วยรัฐบาลไทยได้ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดตามพื้นที่แถบชายแดน ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่และบุคคลในพื้นที่ประเทศ เดินทางสู่พื้นที่ชายแดนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเด็ดขาด คณะเดินทางจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตารางการเดินทาง โดยเข้าพักที่อำเภอแม่สะเรียงก่อน คืน พร้อมทั้งเร่งติดต่อขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครในพื้นที่อำเภอแม่สอด ในวันที่ 31 .อาสาสมัครจากพื้นที่อำเภอแม่สอดได้เดินทางมาพบปะกับคณะเดินทาง ณ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะเดินทางที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง ส่งมอบเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้กับเหล่าผู้ลี้ภ้ยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่น

 

นอกจากนี้ ในระหว่างการเดินทางกลับ คณะเดินทางได้แวะเยี่ยมเยือนชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแม่สุรินทร์ โดยได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมกับบรรดาชาวบ้านในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นชาวกะเหรี่ยง Dr. Trin Fawat Thuraw ได้ร่วมเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมรักษาเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้เติบโตงอกงามต่อไป รวมไปถึงพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรธรรมชาติ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศทางธรรมชาติให้คงอยู่ควบคู่ไปด้วย