New Southbound Policy Portal

รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รับมอบสาสน์ตราตั้งฉบับสำเนา ว่าด้วยการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮติประจำไต้หวันอย่างเป็นทางการจาก H.E. Herve Denis

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ H.E. Herve Denis เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮติประจำไต้หวันคนใหม่ ได้เข้าพบปะกับนายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อยื่นสาสน์ตราตั้งฉบับสำเนา ว่าด้วยการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮติประจำไต้หวันอย่างเป็นทางการ

♦ 
ในด้านเศรษฐกิจและการค้า H.E. Denis คาดหวังที่จะประยุกต์ใช้ข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเฮติ ที่มีพื้นที่แถบทะเลแคริบเบียนที่อยู่ติดกับสหรัฐฯ ร่วมจัดตั้ง “ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” (Public Private Partnership, PPP) กับไต้หวัน เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึกต่อไป
-------------------------------------------
MOFA วันที่ 18 .. 64

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 .ที่ผ่านมา H.E. Herve Denis เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮติประจำไต้หวันคนใหม่ ได้เข้าพบปะกับนายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันเพื่อยื่นสาสน์ตราตั้งฉบับสำเนา ว่าด้วยการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮติประจำไต้หวันอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกันในเชิงกว้าง

 

รมว.อู๋ฯ แสดงการต้อนรับต่อการเข้าดำรงตำแหน่งของ H.E. Denis ในไต้หวัน พร้อมกล่าวว่า H.E. Denisเป็นผู้มีประสบการณ์โชกโชนในด้านการเมือง ในอนาคตคาดหวังที่จะร่วมจับมือกับ H.E. Denis เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศในเชิงลึกต่อไป นอกจากนี้ รมว.อู๋ฯ ยังได้เรียกร้องให้ H.E. Denis ส่งผ่านความขอบคุณของรัฐบาลและประชาชนไต้หวันที่มีต่อ H.E. Jovenel Moise ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเฮติ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศอย่างหนักแน่นมาเป็นเวลานาน

 

H.E. Denis เน้นย้ำว่า ไต้หวันเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของเฮติ พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณไต้หวันที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนเฮติ พร้อมกล่าวว่า ในวาระการดำรงตำแหน่งของตนในครั้งนี้ จะเร่งเสริมสร้างและยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกด้านต่อไป โดย H.E. Denis ชี้ว่า ในด้านเศรษฐกิจและการค้า เขาคาดหวังที่จะประยุกต์ใช้ข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเฮติ ที่มีพื้นที่แถบทะเลแคริบเบียนที่อยู่ติดกับสหรัฐฯ ร่วมจัดตั้ง “ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” (Public Private Partnership, PPP) กับไต้หวัน เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึกต่อไป

 

H.E. Denis เป็นเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของเฮติ ซึ่งเคยประจำการในสหรัฐฯ เยอรมนี แคนาดา สาธารณรัฐโดมินิกัน สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหมของเฮติ ตลอดจนเคยเดินทางมาเยือนไต้หวันรวม ครั้งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าในระหว่างปี 2000 – 2016