:::

》Hoạt động văn phòng nước ngoài

Phó Trưởng đại diện Trần Cẩm Linh tham dự Cuộc thi Bóng rổ mừng Quốc khánh ngày 14/10/2018 do Hội Thương gia Đài Loan khu vực Hà Nội tổ chức

Trưởng đại diện Thạch Thụy Kỳ tham dự Cuộc thi Golf mừng Quốc khánh ngày 14/10/2018 do Hội Thương gia Đài Loan khu vực Hải Phòng tổ chức

TECO tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 học viện Nông nghiệp

Trưởng đại diện Thạch Thụy Kỳ tham dự Cuộc thi Hùng biện Tiếng Hoa mừng Quốc khánh ngày 14/10/2018 do Hội Thương gia Đài Loan khu vực Hà Nội tổ chức

Ngày 14/9/2018, Đại sứ Thạch Thụy Kỳ tham dự Lễ Khai mạc Hội nghị Giám sát lần thứ 3 khóa 19 và Đại hội toàn thể lần thứ 2Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam

Ngày 22/9/2018, Trưởng phòng Lãnh sự Dương Đăng Sỹ dự tiệc mừng Trung thu của Hiệp hội Thương gia Đài Loan khu vực Thái Bình

Trưởng đại diện Thạch Thụy Kỳ tham dự Cuộc thi Hùng biện tiếng Hoa ngày 7/10/2018 do Hội Thương gia Đài Loan khu vực Hà Nội tổ chức

Ngày 14/9/2018, Đại sứ Thạch Thụy Kỳ tiếp đoàn Hiệp hội các Hội trưởng lâu năm, Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam

Ngày 14/9/2018, Đại sứ Thạch Thụy Kỳ tham dự chương trình chúc mừng của Hiệp hội các Hội trưởng lâu năm, Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam

Hội nghị Hội đồng xúc tiến Du lịch châu Á lần thứ 16

<< 4 5 6 7 8 >>