:::

》Tin tức Việt Nam

TỪ NGÀY 01/12/2020 BA TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH ĐÀI LOAN ĐƯỢC MIỄN XUẤT TRÌNH BÁO CÁO XÉT NGHIỆM AXIT NUCLEIC ÂM TÍNH VỚI COVID-19

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bán một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT TRÌNH GIẤY XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH VỚI COVID-19 KHI NHẬP CẢNH VÀO ĐÀI LOAN

Khóa học nấu món ăn Đài Loan hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Hải Phòng

THÔNG BÁO: Về việc tiến hành phỏng vấn visa định cư theo chuyên án

THÔNG BÁO: thực hiện các biện pháp kiểm dịch bệnh tả lợn châu Phi

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀI LOAN VÀ HỌC BỔNG TIẾNG HOA 2020

Tiếp tục dừng phỏng vấn visa định cư từ ngày 27/7/2020 đến ngày 21/8/2020

THÔNG BÁO tiếp tục dừng phỏng vấn visa định cư từ ngày 23/6/2020 đến ngày 24/7/2020

Học bổng Nghiên cứu Đài Loan 2021(Taiwan Fellowship Program)

1 2 3 4 5 >>