:::

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác “Trao đổi giáo dục Đài Loan-Việt Nam”

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục Lâm Đằng Giao (bên phải) nhận quà tặng từ chuyên viên Phòng giáo dục trung học thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Thái Xuân Vinh (bên trái) tại Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác “Trao đổi giáo dục Đài Loan-Việt Nam” tổ chức vào ngày 24/12/2018 (Ảnh: Bộ Giáo dục)

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục Lâm Đằng Giao (bên phải) nhận quà tặng từ chuyên viên Phòng giáo dục trung học thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Thái Xuân Vinh (bên trái) tại Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác “Trao đổi giáo dục Đài Loan-Việt Nam” tổ chức vào ngày 24/12/2018 (Ảnh: Bộ Giáo dục)
 

 Để thúc đẩy Chính sách hướng Nam mới, từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2018, Bộ Giáo dục tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi giáo dục Đài Loan-Việt Nam trong thời gian 7 ngày. Bộ Giáo dục đã mời đại diện của 47 trường, gồm 17 trường Trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam, 10 trường đại học (trong đó có 7 trường đại học công nghệ), 10 trường THPT và 10 trường trung học chuyên nghiệp của Đài Loan cùng tham dự hoạt động này. Ngày 24/12/2018, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục Lâm Đằng Giao và chuyên viên Phòng giáo dục trung học thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Thái Xuân Vinh, hai bên đã ký kết Bản hợp tác ghi nhớ, trông đợi có thể “mở rộng và phát triển hợp tác giáo dục song phương”, mở ra một cục diện mới để hai bên cùng nỗ lực trao đổi về giáo dục, phát triển chuyên môn và bồi dưỡng nhân tài.
 

 Với nguyên tắc giao lưu “Lấy con người làm gốc, đa nguyên hai chiều”, Bộ Giáo dục không ngừng thúc đẩy các chính sách giáo dục liên quan như hoạt động học ngôn ngữ của cư dân mới trong “Kế hoạch trung hạn 5 năm phát triển giáo dục con em cư dân mới”, đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ cư dân mới, hoạt động tham quan văn hóa quốc tế cho con em cư dân mới, hoạt động tìm về cội nguồn cho con em cư dân mới, chương trình trải nghiệm môi trường công việc quốc tế cho con em cư dân mới, v.v…, hy vọng có thể sử dụng lợi thế về ngôn ngữ và văn hóa của các cư dân mới thuộc các nước trong Chính sách hướng Nam mới để kết nối thúc đẩy Chính sách hướng Nam mới.
 

 Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lần này nhằm giúp cho hai bên cùng xây dựng “Tầm nhìn hợp tác”, hy vọng trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau sẽ thúc đẩy việc trao đổi giáo dục và học thuật giữa các nhà trường, thiết lập kênh giao lưu, thực hiện các hạng mục hợp tác cụ thể như thực hiện các chuyến viếng thăm trao đổi, học tập trực tuyến, trao đổi học sinh, sinh viên, v.v…, đạt được mục tiêu trao đổi giáo dục và học thuật, từ đó, thông qua việc chia sẻ và trao đổi các nguồn lực về giáo dục, đào tạo nhân tài các ngành nghề một cách thiết thực, xây dựng nguồn nhân lực các ngành nghề cho Chính sách hướng Nam mới.