:::

Đài Loan được xóa tên khỏi “danh sách xám” các “thiên đường trốn thuế”

Ngày 12/3/2019, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu (ECOFIN) đã công bố danh sách đen các “thiên đường trốn thuế” mới nhất. Trong danh sách bất hợp tác thuế quan lần này, Đài Loan đã được xóa tên khỏi “danh sách theo dõi” do Liên minh châu Âu khẳng định Đài Loan đã hoàn thành các cam kết. Hình trên là sơ đồ hệ thống chống trốn thuế của Đài Loan (Ảnh: Bộ Tài chính)

Ngày 12/3/2019, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu (ECOFIN) đã công bố danh sách đen các “thiên đường trốn thuế” mới nhất. Trong danh sách bất hợp tác thuế quan lần này, Đài Loan đã được xóa tên khỏi “danh sách theo dõi” do Liên minh châu Âu khẳng định Đài Loan đã hoàn thành các cam kết. Hình trên là sơ đồ hệ thống chống trốn thuế của Đài Loan (Ảnh: Bộ Tài chính)
 

 Ủy ban Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu (Economic and Finacial Affairs Coucil, ECOFIN) đã triệu tập hội nghị vào ngày 12/3/2019 và công bố kết quả nghị quyết: Sau khi tổng hợp một số nước trong “danh sách xám” các “thiên đường trốn thuế” (những quốc gia và vùng lãnh thổ vốn không tuân thủ tiêu chuẩn chống trốn thuế của Liên minh châu Âu song đã cam kết thay đổi), danh sách đen các “thiên đường trốn thuế” từ 5 quốc gia và khu vực trước đây, hiện nay đã tăng lên 15 nước, lần lượt gồm: Samoa thuộc Mỹ, đảo Guam, Samoa, Trinidad và Tobago, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Aruba, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Oman, Vanuatu, Barbados, Quần đảo Marshall và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
 

 Trong danh sách mới nhất được công bố lần này, Đài Loan đã không bị đưa vào “danh sách xám” của ECOFIN.
 

 Kể từ năm 2017, Liên minh châu Âu (EU) liên tiếp tiến hành xem xét, kiểm tra hệ thống thuế của nước thứ ba về 3 vấn đề: Chế độ thuế minh bạch, chế độ thuế công bằng, thực thi các biện pháp chống xói mòn cơ sở thu thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). Sau nhiều lần trao đổi, Liên minh châu Âu đã công nhận những nỗ lực của Đài Loan trong việc xây dựng hệ thống chống trốn thuế và tăng cường minh bạch thông tin. Tuy nhiên EU yêu cầu Đài Loan phải cam kết lập kế hoạch thuế phù hợp với xu thế phát triển thuế quốc tế. Vì vậy, trong danh sách bất hợp tác thuế quan được công bố lần đầu, Đài Loan đã bị đưa vào “danh sách theo dõi”, nghĩa là “danh sách xám” các “thiên đường trốn thuế”.
 

 Để thoát khỏi danh sách theo dõi, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các biện pháp như: Thu thập và tự nguyện cung cấp thông tin thuế của các nước đối tác theo tiêu chuẩn quốc tế, sửa đổi các điều luật liên quan và thúc đẩy tự động trao đổi báo cáo quốc gia với các nước cùng ký kết hiệp định thuế; đồng thời Viện Hành chính đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, tích cực giải thích với Liên minh châu Âu về tình hình thúc đẩy các biện pháp đã cam kết và những khó khăn gặp phải; cuối cùng Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự khẳng định, nhận định Đài Loan đã hoàn thành cam kết. Trong danh sách bất hợp tác được cập nhật gần đây, Đài Loan đã được xóa tên khỏi danh sách theo dõi.
 

 Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ các nước, thúc đẩy các biện pháp chống trốn thuế và tăng cường minh bạch thông tin, bảo vệ hình ảnh và thanh danh Đài Loan trên trường quốc tế, đồng thời đảm bảo lợi ích đầu tư và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Đài Loan tại các quốc gia thành viên EU.

 

(Nguồn: Hãng tin Trung ương CNA)