:::

Tiền lương giữa hai giới ở Đài Loan chênh lệch với tỷ lệ gần 15%, phụ nữ phải làm việc nhiều hơn 54 ngày mới có thu nhập bằng nam giới

Thống kê chênh lệch tiền lương bình quân theo giờ ở Đài Loan năm 2018 cho thấy nữ giới phải làm việc nhiều hơn 54 ngày so với nam giới mới đạt được tổng tiền lương trong cả năm tương đương với nam giới (Ảnh: Trang web Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê)

Thống kê chênh lệch tiền lương bình quân theo giờ ở Đài Loan năm 2018 cho thấy nữ giới phải làm việc nhiều hơn 54 ngày so với nam giới mới đạt được tổng tiền lương trong cả năm tương đương với nam giới (Ảnh: Trang web Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê)
 

 Do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giới tính, tính chất công việc, thâm niên, trình độ văn hóa, hiệu quả công việc, v.v…, dẫn đến tiền lương bình quân của nam giới và nữ giới có sự khác biệt. Nhằm kêu gọi ý thức chung về sự bình đẳng tiền lương giữa hai giới thông qua ngày lễ, bắt đầu từ năm 2012, Bộ Lao động phát động hoạt động thống kê ngày bình đẳng tiền lương.
 

 Việc tính toán ngày bình đẳng tiền lương dựa trên “Khảo sát tiền lương nhân viên” của Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê thuộc Viện Hành chính, lấy chênh lệch bình quân về tiền lương tính theo giờ giữa hai giới để tính toán số ngày phụ nữ cần làm việc nhiều hơn từ ngày 1/1 năm sau.
 

 Theo thống kê, bình quân tiền lương theo giờ của nữ giới Đài Loan (bao gồm cả tiền làm thêm) là 283 Đài tệ/giờ, tương đương 85,4% so với tiền lương bình quân theo giờ của nam giới là 332 Đài tệ/giờ, chênh lệch tiền lương giữa hai giới là 14,6%. Nói cách khác, nữ giới cần làm việc nhiều hơn nam giới 54 ngày (365 ngày x 14,6% = 54 ngày) mới đạt được tổng tiền lương trong cả năm tương đương với nam giới. Vì vậy, ngày bình đẳng tiền lương của năm 2019 là ngày 23/2, cùng ngày với năm ngoái.
 

  Tuy nhiên, theo thông tin được Bộ Lao động công bố năm 2018, ngày bình đẳng tiền lương của năm 2018 là ngày 21/2, chủ yếu do tiêu chuẩn thống kê “Khảo sát tiền lương nhân viên” của Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê đã được sửa đổi. Vì vậy, Bộ Lao động đã điều chỉnh lại khoảng cách chênh lệch tiền lương giữa hai giới qua các năm và ngày bình đẳng tiền lương.
 

 Bộ Lao động cho biết: Chênh lệch tiền lương giữa hai giới trong gần 10 năm qua từ tỷ lệ 18,6% của năm 2008 đã giảm xuống 14,6% vào năm 2018, tương đương với số ngày nữ giới phải làm việc nhiều hơn nam giới từ 69 ngày đã giảm xuống 54 ngày, khoảng cách chênh lệch tiền lương giữa hai giới đã được rút ngắn thêm 4% và số ngày làm việc giảm đi 15 ngày.
 

Chênh lệch tiền lương giữa hai giới ở Đài Loan trong nhiều năm qua đều thấp hơn so với các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v… Tỷ lệ này ở Đài Loan năm 2018 là 14,6%, thấp hơn tỷ lệ 34,1% (năm 2017) của Hàn Quốc, tỷ lệ 32,3% của Nhật Bản và tỷ lệ 18,9% của Mỹ. Quan sát từ khoảng cách tăng giảm, biên độ giảm của Hàn Quốc trong gần 10 năm qua là lớn nhất, giảm 5,1%; tiếp theo là Nhật Bản với tỷ lệ rút ngắn chênh lệch là 4,1%, Đài Loan rút ngắn chênh lệch với tỷ lệ 4% và Mỹ với tỷ lệ 1,2%.

 

(Nguồn: Hãng tin Trung ương CNA)