New Southbound Policy Portal

Tổ chức Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Đài Loan-Việt Nam 2019, tăng cường hợp tác lâu dài và lợi ích song phương

“Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Đài Loan-Việt Nam 2019” do Liên đoàn Công nghiệp Trung Hoa Dân Quốc (CNFI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức đã khai mạc vào ngày 2/7/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Ảnh: Bộ Kinh tế)

“Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Đài Loan-Việt Nam 2019” do Liên đoàn Công nghiệp Trung Hoa Dân Quốc (CNFI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức đã khai mạc vào ngày 2/7/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Ảnh: Bộ Kinh tế)
 

 “Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Đài Loan-Việt Nam 2019” (2019 Taiwan-Vietnam Industrial Collaboration Forum) do Liên đoàn Công nghiệp Trung Hoa Dân Quốc (CNFI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức đã khai mạc long trọng vào ngày 2/7/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hơn 450 đại biểu thuộc các giới sản xuất, quan chức, học thuật, nghiên cứu của Đài Loan và Việt Nam đã cùng đến tham dự diễn đàn.
 

 Phó chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Trung Hoa Dân Quốc – ông Chiêm Chính Điền và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – ông Vũ Tiến Lộc cùng chủ trì diễn đàn, đại diện tham dự bao gồm ngành điện tử, cơ khí, tự động hóa, dệt may, đào tạo trực tuyến (e-Learning) và dịch vụ thông tin, đồng thời dưới hình thức tách thành các diễn đàn theo nhóm, hai bên tiến hành giao lưu tương tác về công nghệ, trao đổi tài năng, hợp tác giữa chuỗi công nghiệp thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn với các kênh phân phối thương hiệu.
 

 Trên phương diện hợp tác công nghiệp, đại diện phía Đài Loan bao gồm các cơ quan và đoàn thể công thương quan trọng như Liên đoàn Dệt May Đài Loan (TTF), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Kim loại (MIRDC), Viện Công nghiệp Thông tin (III), Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp (ITRI), Văn phòng Xúc tiến Cơ khí Thông minh và Trung tâm Năng suất Trung Quốc (CPC), v.v… Đại diện phía Việt Nam bao gồm Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hội Sáng chế Việt Nam (VIA), Viện Ứng dụng Công nghệ Việt Nam (NACENTECH), Đại học Quốc gia Hà Nội và các đại biểu doanh nghiệp liên quan. Hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng về hợp tác công nghiệp, mang lại lợi ích cho cả hai bên.
 

 Hai bên Đài Loan-Việt Nam cùng sắp xếp diễn đàn theo nhóm cho các ngành nghề “Dệt may”, “Kỹ thuật cơ sở công nghiệp nhẹ và tự động hóa”, “Ứng dụng trí tuệ của thành phố thông minh”. Trong lĩnh vực dệt may, trong tương lai hai bên sẽ trao đổi về xu thế thời trang thế giới mới nhất, giới thiệu cho phía Việt Nam sử dụng các loại vải tính năng cao mới nhất do doanh nghiệp Đài Loan nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy các ngành nghề hai bên có quan hệ và hợp tác thực chất. Trong lĩnh vực kỹ thuật cơ sở công nghiệp nhẹ và tự động hóa, tăng cường trao đổi song phương về công nghệ tự động hóa và thiết bị cơ điện, thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp và đào tạo nhân tài. Lĩnh vực thành phố thông minh sẽ chú trọng đến quy hoạch thành phố thông minh đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chiếu sáng thông minh và giáo dục thông minh.
 

 Trên phương diện thành quả, Đài Loan và Việt Nam đã tiến hành ký kết 4 Ý định thư hợp tác song phương bao gồm: Ý định thư hợp tác do Hội Sáng chế Việt Nam ký kết với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Kim loại Đài Loan, đại diện cho sự kết nối chính thức về hợp tác kỹ thuật và phát triển cơ hội thương mại song phương, đồng thời làm cơ sở cho những hợp tác tiếp theo giữa hai bên. Ngoài ra, về mặt ngành nghề, hợp tác kỹ thuật ngành dệt may, kỹ thuật cơ sở công nghiệp nhẹ và tự động hóa, giáo dục thông minh cũng đều ký kết 1 Ý định thư hợp tác (Liên đoàn Dệt May Đài Loan ký kết với Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Công ty Perfect ký kết với Công ty Nguyễn Thắng Phát, Viện Công nghiệp Thông tin ký kết với Đại học Quốc gia Hà Nội), đặt nền tảng hợp tác cho mong muốn đầu tư và sản xuất tại chỗ của doanh nghiệp hai bên.