:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน (NHI) ได้จัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายหลี่ปั๋วจาง (ที่ 4 จากขวา) ผอ. NHI ซึ่งถ่ายภาพร่วมกันแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน ประกอบด้วย คุณวราภรณ์ ชมพูนุทจินดา (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตราและการเมืองของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ส่วนภาพหน้าจอจากระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางขวามือประกอบด้วย คุณวิไลลักษณ์ วิสาสะ (ที่ 1 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มประสานงานระหว่างประเทศของสปสช. และนายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย (ภาพจาก NHI)

NHI และสปสช. ร่วมแบ่งปันระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างไต้หวัน - ไทย

ตลอดช่วงที่ผ่านมา นานาประเทศทั่วโลกต่างก็ใช้มาตรการการป้องกันโรคระบาดทุกรูปแบบ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยในปัจจุบัน ไต้หวันและไทยนับเป็นสองประเทศที่ประชาคมโลกให้การยอมรับว่าเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จในการสกัดกั้นโรคโควิด – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา ไต้หวัน - ไทยได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ภายใต้การสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือของนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย โดยได้เชิญคุณวิไลลักษณ์ วิสาสะ หั

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายจ้าวเทียนหลิน (คนกลางที่ถือธงชาติไต้หวันและไทย) สมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ได้จัดการประชุม “สมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน - ไทย” ครั้งที่ 3 พร้อมเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (สำนักงาน ส.ส.จ้าวเทียนหลิน)

การประชุมว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน – ไทย ครั้งที่ 3 เปิดฉากแล้ว

นายจ้าวเทียนหลิน สมาชิกสภานิติบัญญัติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่สังกัดพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ได้มุ่งมั่นดำเนินภารกิจการทูตภาคประชาชนและการทูตรัฐสภาระหว่างไต้หวัน – ไทยอย่างกระตือรือร้นมาเป็นเวลานาน โดยเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุม “สมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน - ไทย” (Inauguration Ceremony of Taiwan - Thailand Inter - Parliamentary Amity Association) ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ สภานิติบัญญัติไต้หวัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาชิกสมาคมฯ นายจ้าวเทียนหลินได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาค

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (ซ้าย) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เดินทางเยือนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) โดยมีดร.คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ EECO ให้การต้อนรับด้วยตนเอง (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ตอบรับคำเชิญเดินทางเยือนสำนักงาน EECO เพื่อรับฟังรายงานของโครงการ EEC

นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้ตอบรับคำเชิญของดร. คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ในการเดินทางมาเยือนสำนักงานฯ พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา TAITRA ได้จัด “การเจรจาธุรกิจและประชาสัมพันธ์แบรนด์แฟรนไชส์ไต้หวันแก่ผู้ซื้อในประเทศอาเซียน ปี 2020” เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศอาเซียน (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA จัด “การเจรจาธุรกิจและประชาสัมพันธ์แบรนด์แฟรนไชส์ไต้หวันแก่ผู้ซื้อในประเทศอาเซียน ปี 2020”

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนัก โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดิ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา กรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ได้ร่วมกันจัด “การเจรจาธุรกิจและประชาสัมพันธ์แบรนด์แฟรนไชส์ไต้หวันแก่ผู้ซื้อในประเทศอาเซียน ปี 2020” (Taiwan Franchise Brands Live Stream Seminar & Online Matchmaking Meetings) ขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบรนด์แฟร

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 3 จากขวา) เดินทางเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางภาคอุตสาหกรรม ระหว่างไต้หวัน – ไทย (ภาพจาก TECO)

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไต้หวัน – ไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือของสถานประกอบการไต้หวันในประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอ) หรือที่เรียกโดยย่อว่า “T-TECH” โดยจ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน” (MOU) ระหว่าง T- TECH สม

New Southbound Policy。มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงหัวได้เชิญนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอญ. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เดินทางมาแสดงปาฐกถา เพื่อร่วมแบ่งปันวัฒนธรรมและการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวระหว่างไต้หวัน - ไทย (ภาพจาก LHU)

ผอญ. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) มีนัดกับอาจารย์และนักศึกษา LHU ร่วมแบ่งปันวัฒนธรรมและการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวระหว่างไต้หวัน - ไทย

ตลอดระยะเวลาที่นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เข้าประจำตำแหน่งในไต้หวัน ท่านได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงหัว (Lunghwa University of Science and Technology, LHU) หลายต่อหลายครั้ง โดยในทุกครั้ง ท่านได้ถือโอกาสเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยใน LHU อย่างไรก็ตาม การเดินทางเยือน LHU ของผอญ.ธงชัย ในครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมา โดยท่านได้รับเชิญจากทาง LHU ให้เดินทางมาแสดงปาฐกถาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (แถวหน้ากลาง) และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน - ไทย” ต่างถ่ายภาพร่วมกัน (ภาพจาก TECO)

เหล่านักเขียนการ์ตูนชื่อดังของไต้หวันและไทย ร่วมแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน ในกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน – ไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้จัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน - ไทย” (Taiwan-Thailand Comics Exchange : ttcomics) ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ร้านหนังสือยอดนิยม Open House ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ติดต่อเชิญคุณมุนินทร์ สายประสาท และคุณอาร์ต จีโน ซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยชื่อดัง เดินทางมาเข้าร่วมในงาน เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนผ่านรูปแบบออนไลน์กับนายหร่วนกวงหมิน (Ruan Guang - Min) และนายองอวี๋หง (HOM) นักเขียนการ์ตูนไต้หวันชื

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันมอบหมายสมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย จัดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ – นักศึกษาอินเดียกับความเป็นผู้ชี้ช่องทางการตลาด” (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันมอบหมายสมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย จัดการสัมมนาเรื่อง “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ – นักศึกษาอินเดียกับความเป็นผู้ชี้ช่องทางการตลาด”

ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบหมายให้สมาคมการค้าไต้หวัน - อินเดีย (Taiwan India Business Association) จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่ – นักศึกษาอินเดียกับความเป็นผู้ชี้ช่องทางการตลาด” (New Southbound Policy – Indians Students as Market Navigators) ณ สถาบันการทูตและการต่างประเทศแห่งไต้หวัน โดยนายเถียนจงกวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายไต้กั๋วหลัน (Gourangalal Das) ผู้อำนวยการใหญ่ สมาคมอินเดีย-ไทเป (India Taipei Association) ต่างเข้าร

New Southbound Policy。เมื่อช่วงที่ผ่านมา CDRI ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไต้หวัน – ไทยแบบตัวต่อตัว ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคีระหว่างไต้หวัน - ไทย (ภาพจาก CDRI)

สนง. พัฒนาการค้าไต้หวันรุกขยายตลาดเข้าสู่ไทยผ่านโครงการ WOW! Taiwan

เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์ไต้หวันรุกขยายตลาดเข้าสู่ไทย เร่งวางรากฐานทางภาคอุตสาหกรรมในยุคหลังโควิด – 19 ฝ่ายการตลาดแห่งสำนักงานพัฒนาการค้าไต้หวัน (Commerce Development Research Institute, CDRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการผลักดัน “โครงการรุกขยายตลาดและพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ของกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เร่งผลักดันโครงการ WOW! Taiwan Project อย่างเต็มกำลัง ซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ปี 2020 ได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิ

New Southbound Policy。คณะอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยการศึกษาไทเป และบรรดานักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาก่วงหัวที่่ได้รับทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน (ภาพจาก NTUE)

คณะอาสาสมัครในต่างประเทศของม. NTUE ส่งเสริมให้เยาวชนใน 2 โรงเรียนทางภาคเหนือของไทยได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

“คณะอาสาสมัครในไทย” ของมหาวิทยาลัยการศึกษาไทเป (National Taipei University of Education, NTUE) นอกจากจะมีกำหนดการเดินทางไปให้บริการอาสาสมัครในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังได้จัดระดมทุนการศึกษาเพื่อนำไปมอบให้กับฝ่ายประถมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากวงฟู่ (Khung Fu High School) และโรงเรียนก่วงหัว (Kwong Hoa School) อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บรรดาเยาวชนของทั้ง 2 โรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลว่าครอบครัวจะไม่มีเงินส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน

1 2 3 4 5 >>