:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 14 พ.ย. แขกผู้มีเกียรติและคณะการแสดงต่างถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิด (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)

นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “ร่วมเผยแพร่เสน่ห์แห่งตำนานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ไต้หวัน” เปิดฉากขึ้นแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. เป็นต้นไป

งานแถลงข่าวและพิธีเปิดนิทรรศการผลงานขนาดย่อมของกิจกรรมฝึกอบรมวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2020 ภายใต้ชื่อ “ร่วมเผยแพร่เสน่ห์แห่งตำนานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ไต้หวัน” ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ศิลปะแห่งชาติไถหนาน (National Tainan Living Art Center) เมื่อวันที่ 14 พ.ย. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดการจัดขึ้นจนถึงวันที่ 13 ธ.ค.

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 พ.ย. NDC แถลงว่า แม้ว่าไต้หวันจะไม่ได้เข้าร่วมในความตกลง RCEP แต่ได้จัดเตรียมแนวทางการรับมือแบบล่วงหน้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านภาษีศุลกากร ในภาพคือตัวแทนผู้นำประเทศสมาชิก RCEP ต่างร่วมโบกมือแสดงการทักทายกับสื่อมวลชนภายในการประชุม หลังเสร็จสิ้นการร่วมลงนามฯ (ภาพจาก CNA)

ไต้หวันประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้มาตรการแบบล่วงหน้า ในการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

หลังผ่านพ้นการเจรจาหารือมาเป็นเวลานานกว่า 8 ปี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ประเทศสมาชิกรวม 15 ประเทศของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) ได้ร่วมจัดการประชุมสุดยอดผู้นำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมร่วมลงนามความตกลง RCEP อย่างเป็นทางการ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เนื่องด้วยตลอดช่วงที่ผ่านมา ประเทศอาเซียนได้ทยอยร่วมลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) แบบทวิภาคี ภายใต้กรอบความร่วมมือ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายเจิ้งเหวินช่าน (กลาง) ผู้ว่าการนครเถาหยวนเข้าร่วม “เทศกาลลอยกระทงปี 2020” (ภาพจากเทศบาลนครเถาหยวน)

เทศกาลลอยกระทง นครเถาหยวน ปี 2020 เปิดฉากแล้ว

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 พ.ย. นายเจิ้งเหวินช่าน ผู้ว่าการนครเถาหยวนได้เดินทางไปเข้าร่วม “เทศกาลลอยกระทง ปี 2020” ณ ศูนย์วัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งอยู่ในนครเถาหยวน โดยนายเจิ้งฯ กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สำคัญของชาวไทย โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยในวันลอยกระทง ประชาชนทุกคนจะเดินทางมารวมตัวกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ด้วยการนำกระทงที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองลอยลงสู่แม่น้ำ เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ในการลอยสิ่งที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาให้ผ่านออก

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต (ที่ 3 จากซ้าย) ผอ.หอภาพยนตร์ไทย นางเถียนโย่วอัน (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมของสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย คุณธิดา (ที่ 3 จากขวา) ภัณฑารักษ์เทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้ และนายกิตติภัค ทองอ่วม (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้กำกับภาพยนตร์ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค ถ่ายภาพร่วมกัน (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวัน 2020 เปิดฉากแล้ว

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 พ.ย. เทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวัน 2020 (Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2020) ได้จัดพิธีเปิดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ House Samyan โดยมีนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความขอบคุณต่อมิตรสหายชาวไทยที่ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ของไต้หวันกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของไทย ก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมแสดงความชื่นชมและยอมรับต่อภาพยนตร์ไต้หวัน โดยภายในงานมีแฟนคลับภาพยนตร์ชาวไทยจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และ Mr.Robin Ramcharan ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งเอเชีย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ภาพจาก TECO)

ไต้หวัน – ไทยร่วมจัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันและปราบปรามข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) และสถาบันคลังสมองแห่งเอเชีย (Asia Centre) ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ภายใต้หัวข้อ “ร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เมื่อเผชิญหน้ากับการเผยแพร่ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด - 19” โดยได้ติดต่อเชิญถังฟ่ง รัฐมนตรีประจำสภาบริหารไต้หวันที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการด้านดิจิทัลของไต้หวัน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของไต้หวัน (Taiwan FactCheck Center) เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมแล

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยมอบรางวัลเยาวชนหญิงแห่งเอเชียครั้งที่ 8 ด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับนางสาวศิริวรรณ พรอินทร์ เยาวชนหญิงชาวไทย (ภาพจาก TECO)

ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยมอบ “รางวัลเยาวชนหญิงแห่งเอเชียครั้งที่ 8” ให้สาวไทย

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนของมูลนิธิลี่ซิน (Garden of Hope Foundation, GOH) ของไต้หวันในการมอบ “รางวัลเยาวชนหญิงแห่งเอเชียครั้งที่ 8 ด้านสิทธิมนุษยชน” (The 8 th Asia Girl Awards) ให้กับนางสาวศิริวรรณ พรอินทร์ เยาวชนหญิงชาวไทย พร้อมนี้ยังได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวทูตหญิงแห่งเอเชีย (Asian Girl Ambassador) ประจำปี 2020 เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเยาวชนในเอเชีย

New Southbound Policy。แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมมหกรรม Taiwan Expo 2020 ในไทยรูปแบบออนไลน์ ทั้งกรุงไทเปและกรุงเทพมหานคร ถ่ายภาพร่วมกันแบบไม่มีระยะห่างผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย นางกัวซิ่วหมิ่น (นับจากซ้าย) ประธานสมาคมการค้าไทย – ไต้หวัน (TTBA) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ(BOI) นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย นายหวงจื้อฟาง ผู้อำนวยการ TAITRA นายหลี่ก้วนจื้อ รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศของไต้หวัน และนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอญ.สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป (TTEO) (ภาพจาก TAITRA)

มหกรรม Taiwan Expo 2020 ที่จัดขึ้นในไทยผ่านรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Let’s THAI Together” บูรณาการการสัมผัสประสบการณ์ทั้งในแบบจำลองและแบบสมจริง

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. “มหกรรม Taiwan Expo 2020 ที่จัดขึ้นในไทยผ่านรูปแบบออนไลน์” ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กัน และเป็นมหกรรม Taiwan Expo ที่ได้มีการจัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์เพียงแห่งเดียวในต่างประเทศโดยสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั่วโลก จะยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไต้หวันและไทยต่างรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ มหกรรม Taiw

New Southbound Policy。นายเกาผิงโจว ผอ.พิพิธภัณฑ์ศิลป์แห่งชีวิตเมืองซินจู๋ ผู้บรรยาย และบรรดาผู้เรียน ถ่ายภาพร่วมกัน (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)

นิทรรศการหนังสือภาพในรูปแบบภาษาแม่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ เปิดฉากแล้ว ร่วมผนึกพลังสร้างสรรค์ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รวม 31 คน

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. พิพิธภัณฑ์ศิลป์แห่งชีวิตเมืองซินจู๋ (National Hsinchu Living Arts Center) ได้จัดนิทรรศการหนังสือภาพในรูปแบบภาษาแม่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติขึ้น ณ สวนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หัวซาน 1914 โดยภายในงาน ได้มีการจัดแสดงหนังสือภาพซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันรวม 31 เล่ม โดยโครงการดังกล่าวได้ริเริ่มจัดขึ้นในปี 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนบรรลุสิทธิความเสมอภาคทางว

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “จากขยะรีไซเคิลสู่การหมุนเวียนทรัพยากร” ของทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันถ่ายภาพในพิธีเปิดของงาน (ภาพจากทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

จากขยะรีไซเคิลสู่การหมุนเวียนทรัพยากร สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคี

เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือการรีไซเคิลทรัพยากรกับพันธมิตรจากนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Administration, EPA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “จากขยะรีไซเคิลสู่การหมุนเวียนทรัพยากร” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ต.ค. และวันที่ 28 – 29 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยได้ติดต่อเชิญเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแล

New Southbound Policy。สนง.ตัวแทนไต้หวันในไทยเปิดตัววิดีทัศน์ที่นำเสนอภาพลักษณ์ของไต้หวัน โดยได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย (ภาพจาก TECO)

สนง.ตัวแทนไต้หวันในไทยเปิดตัววิดีทัศน์ที่นำเสนอภาพลักษณ์อันโดดเด่นของไต้หวัน

เพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวันให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) จึงได้จัดทำวิดีทัศน์ขึ้น โดยได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ หลังจากที่นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย คนปัจจุบัน เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ก้าวหน้าของไต้หวัน และผลสัมฤทธิ์ด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน – ไทยหลังยุคโควิด – 19

1 2 3 4 5 >>