:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。คณะทำงานเฉพาะกิจฯ บริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดให้ รพ. ศิริราช

คณะทำงานเฉพาะกิจฯ บริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดให้ รพ. ศิริราช

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 พ.ค. เจ้าหน้าที่ "คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19” (ชื่อย่อ คณะทำงานเฉพาะกิจฯ) ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นสถานพยาบาลภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดที่ประสงค์จะบริจาค โดยมีตัวแทนมูลนิธิ Oversea Compatriot Culture and Education Foundation และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการส่งมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 1,000 ชุด หน้

New Southbound Policy。TECO จัดทำ “คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” ฉบับภาษาจีนและไทย (ภาพจาก TECO)

TECO ผลักดัน “คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” ฉบับภาษาจีนและไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของไต้หวัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ไต้หวัน ตลอดจนเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน ทาง TECO จึงได้จัดทำ “คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” เป็นภาษาจีนและไทย เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติทั่วทุกแห่งในไต้หวัน โด

New Southbound Policy。ตัวแทนไต้หวันแนะนำเทคนิคในการจับชีพจรของแพทย์แผนจีน ให้กับเยาวชนนานาชาติใน “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 2” (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “iYouth voice” ของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ภายใต้ความช่วยเหลือในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “iYouth voice” ของสำนักงานพัฒนาเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนไต้หวันรวม 4 คนจากมหาวิทยาลัยไทเป (National Taipei University, NTPU) และมหาวิทยาลัยการแพทย์ CMU (China Medical University) ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนนานาชาติที่ประเทศไทย เมื่อต้นปี 2020

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา TECO จัดพิธีส่งมอบประติมากรรมสำริด ภายใต้ชื่อ “ดวงใจไต้หวัน สานสัมพันธ์ไทย” (ภาพจาก TECO)

พิธีเปิดตัวประติมากรรมสำริด ภายใต้ชื่อ “ดวงใจไต้หวัน สานสัมพันธ์ไทย”

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า อาคารสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้บริการแก่ภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2019 โดยอาคารสำนักงาน TECO แห่งนี้ เป็นอาคารแห่งแรกในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดซื้อและถือครองโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินภารกิจตามเป้าหมายนโยบ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 7 พ.ค. สถาบัน AI ไทย – ไต้หวันจัดพิธีจบหลักสูตรการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียน (ภาพจาก III)

พิธีจบหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรของสถาบัน AI ไทย – ไต้หวัน

หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา “สถาบัน AI ไทย – ไต้หวัน” (Thailand – Taiwan AI College, TTAIC) ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดพิธีจบหลักสูตรการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ติดต่อเชิญคุณถังฟ่ง รัฐมนตรีประจำสภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายลวี่เจิ้งหัว อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย บริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนชาวสมุทรปราการ (ภาพจาก TECO)

นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย บริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชนชาวสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 เม.ย. "คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19”(ชื่อย่อ คณะทำงานเฉพาะกิจฯ) ได้จัดกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย โดยนางหลินเหอเพ่ยเจวียน นายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย และชาวไต้หวันที่พำนักในไทย พร้อมด้วยผู้นำ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 28 เม.ย. คณะทำงานเฉพาะกิจฯ ส่งมอบเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดให้แก่จังหวัดชลบุรี (ภาพจาก TECO)

คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย บริจาคหน้ากากอนามัย ช่วยเหลือสกัดกั้นโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า บรรดานักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการสกัดกั้นโรคโควิด – 19 ในชุมชนอย่างขมักเขม้น โดยผนึกกำลังกันระหว่างนักธุรกิจในพื้นที่ ยึดอุดมการณ์ลงเรือลำเดียวกันในการช่วยเหลือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ไต้หวันช่วยได้ นักธุรกิจไต้หวันในไทยก็กำลังให้ความช่วยเหลืออย่า

New Southbound Policy。ศูนย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ไทย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคีและพหุภาคี ในภาพคือสมาชิกของศูนย์ดังกล่าวได้ถ่ายภาพร่วมกัน ขณะที่เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงที่ผ่านมา (ภาพจาก MOST)

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ไทย ช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสหรัฐฯ และประเทศแถบยุโรป ด้วยการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานด้านนวัตกรรมการแพทย์ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology, MOST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ทางกระทรวงฯ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลผิงตงคริสเตียน (Pingtung Christian Hospital, PTCH) ในการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และการพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ ระหว่างไต้หวัน - ไทย” (Taiwan-Thailand Medical Tech., Science & Humanities Development Center) โดยได้ผนวกรวมทรัพยากรของประเทศตามเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในการนำเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดนับ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 24 เม.ย. สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในพื้นที่ทางภาคใต้ บริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดให้แก่โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา (ภาพจาก TECO)

นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย บริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาด ช่วยเหลือสกัดกั้นโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เพื่อขานรับกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาด ให้แก่พื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนในประเทศไทยของ “คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19” ที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย นายต่งซิ่นจง อดีตนายกสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในพื้นที่ทางภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา และนางเลี่ยวอวี้ไท่ คณะก

New Southbound Policy。เพื่อให้บริการปรึกษาทางการแพทย์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด – 19 แก่ชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย สำนักงานตัวแทนของไต้หวันประจำประเทศไทย ได้ประสานขอความร่วมมือจากรพ. ฉีเหม่ยและสถาบันการแพทย์ในไต้หวัน เพื่อให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภาพจากเว็บไซต์รพ. ฉีเหม่ย)

TECO ร่วมกับรพ. ฉีเหม่ยและสถาบันการแพทย์ในไต้หวัน จัดตั้งสายด่วนให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แก่ชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (CECC) ของไต้หวัน จึงได้ยกระดับเตือนภัยการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย เป็นระดับที่ 3 (Warning - เตือนภัย) ส่วนรัฐบาลไทยก็มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – ออกประเทศของชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดเช่นกัน เพื่อรับมือกับปัญหาความไม่ส

1 2 3 4 5 >>