:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยชาวไทยทั้ง 5 คน ร่วมถ่ายภาพหมู่ (ภาพจากสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวัน)

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ จัดหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว สำหรับบุคลากรของประเทศอาเซียน

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทางศูนย์ฝึกอบรมจึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัด “หลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว ปี 2019” (IRIA Swiftwater Rescue Taiwan) ระหว่างวันที่ 21 – 25 ต.ค. ภายใต้ความช่วยเหลือของสำนักงานเจรจาการค้า สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้เชิญตัวแทนประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ อันประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยและอื่นๆ รวม 15 คนจาก 5 ประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมหลักสูตรครูฝึกกู้ภัยในกร

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 25 ต.ค. รองปธน. เฉินฯ ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชนสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019 (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

รองปธน.เฉินฯ ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019 ซึ่งเป้าหมายของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนดังกล่าว เพื่อต้องการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกิจการระหว่างประเทศ โดยสำแดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของภาคประชาคม ในการร่วมกันโปรโมทไต้หวัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่รุดหน้าของไต้หวัน และเสริมสร้างความสัมพั

New Southbound Policy。นายอวี๋เฉวียนหาง (ที่ 2 จากขวา) ผอ. CSMU แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผอ.สถาบันราชานุกูล และตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมถ่ายภาพ หลังเสร็จสิ้นการร่วมลงนาม MOU (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

CSMU ทำ MOU กับม.มหิดล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างไต้หวันและประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แถลงว่า นายอวี๋เฉวียนหาง ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมสาธิตเฉพาะทาง แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน (Chung Shan Madical University Hospital) นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน (Chung Shan Medical University, CSMU) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “เครือข่ายบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก” กับทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) ค

New Southbound Policy。คณะผู้ประกอบการไต้หวันได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา (ภาพจาก TAITRA)

สำนักงานส่งเสริมการค้าสีเขียวนำคณะผู้ประกอบการ รุกขยายตลาดประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. สภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (TAITRA) แถลงว่า จากการที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ประกอบกับกระแสประหยัดพลังงานของตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ทำให้สำนักงานโครงการการค้าสีเขียว (Green Trade Project Office:GTPO) ซึ่งดำเนินการโดยสภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (TAITRA) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดโครงการ 2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology โดยได้นำคณะผู้ประกอบการ 10 บริษัท ซึ่งรวมถึ

New Southbound Policy。

คณะตัวแทนไต้หวันเตรียมเดินทางไปร่วมงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์

เพื่อโปรโมทสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพเยี่ยมของไต้หวันสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ซินจู๋ (Hsinchu Science Park) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์ทางการแพทย์ไต้หวัน(Taiwan Federation of Medical Devices Commercial Associations) จะนำคณะผู้แทนการค้าจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐฯ และภาควิชาการของไต้หวันประมาณ 120 คน ไปร่วมงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ( Medical Fair Thailand) โดยมีกำหนดออกเดินทางในวันที่ 8 ก.ย. ที่จะถึงนี้

New Southbound Policy。อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยตงไห่ ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าโรงงานผลิตน้ำตาล ในชุมชนกงเหล่าผิง (ภาพจากคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน)

นศ.อาเซียนเข้าพักในหมู่บ้านชนบทไต้หวันระยะสั้น กลุ่มนศ.ไทยเข้าพักในชุมชนกงเหล่าผิง

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวัน ในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ กรมอนุรักษ์น้ำและดิน คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจงซิง (National Chung Hsing University, NCHU) มาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยได้เชิญนักศึกษาจากประเทศอาเซียน เดินทางมาเข้าพักที่หมู่บ้านชนบทในไต้หวัน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในวิถีชนบทของไต้หวัน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูชนบทอย่างเป็นรูปธรรม สำห

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผอญ. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับทูตเกษตรเยาวชนไต้หวัน เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62

ทูตเกษตรเยาวชนไต้หวันเยือนไทยเป็นครั้งแรก กระตุ้นโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย

คณะทูตเกษตรเยาวชน ปี 2019 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12ส.ค. เพื่อทัศนศึกษาเป็นเวลา 6 วัน โดย 3 วันแรกมีกำหนดการเยี่ยมชมหน่วยงานในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร อันจะเป็นการกระตุ้นโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย

New Southbound Policy。ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำรายละเอียดหลักสูตร (ภาพจาก NSYSU)

NSYSU จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระหว่างไต้หวัน – ไทย

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยจงซาน (National Sun Yat-sen University, NSYSU) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ที่จัดขึ้นที่ไต้หวัน โดยในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Department of Biological Sciences) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Institute of Bi

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ทูตเกษตรเยาวชนทั้ง 15 คน เดินทางถึงประเทศไทย และเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 ส.ค. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนกรีนเฮ้าส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการไทย สำนักข่าว CNA วันที่ 13 ส.ค. 62

ทูตเกษตรเยาวชนไต้หวันได้รับแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์การเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย

เพื่อเร่งผลักดัน “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” ในปีนี้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน ได้ร่วมกันจัด “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2019” ภายใต้แนวคิด “เอื้อประโยชน์เชิงรูปธรรม การเกษตรแบบยั่งยืน” โดยทำการคัดเลือกเยาวชน 30 คนที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง หรือปศุสัตว์ และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศไทยและประเทศอินเดีย เป็นเวลา 1 สัปดาห์

New Southbound Policy。นายถงซื่อเหิง (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา NUK นางไล่อี๋ซิ่ว (ที่ 1 จากซ้าย) และกรรมการคุมสอบจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก NUK)

แห่งเดียวในไต้หวัน ! NUK และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกันจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ครั้งที่ 4

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (National University of Kaohsiung, NUK) ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Sirindhorn Thai Language Institute, Chulalongkorn University) ในการจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย สำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (Chulalongkorn University Proficiency Test of Thai as a Foreign Language, CU-TFL) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ข้อ

<< 6 7 8 9 10 >>